fbpx

Wie is Havelaar & van Stolk

Wij adviseren bedrijven. Klein. Groot. In verschillende marktsectoren. Uw bedrijf.

Wij kennen uw bedrijf, uw branche en de actuele ontwikkelingen in de markt. Wij gaan graag met u in gesprek over uw onzeker- en zekerheden. Door het stellen van de juiste vragen en goed naar u te luisteren, analyseren wij de risico’s die u loopt en adviseren wij u.

Over ons

Wie we zijn

Wij maken moeilijke dingen graag makkelijk. Wij staan voor een 9+ dienstverlening, zo maken wij het verschil voor onze zakelijke én particuliere klanten.
 
Het is onze missie dat u als ondernemer kunt ondernemen en als particulier zo onbezorgd mogelijk kunt leven. Uw waardering en aanbeveling zijn onze drijfveren. Wij zijn Havelaar & van Stolk, meedenkers in risico’s. 

Havelaar & Van Stolk is een allround financieel dienstverlener voor ondernemers en particuliere relaties, is statutair gevestigd in Rotterdam en houdt kantoor in Rotterdam, Coolsingel 120, 3011 AG.
 
Met 50 medewerkers is Havelaar & van Stolk een landelijk opererend intermediairbedrijf. 
 
Havelaar & van Stolk is onderdeel van Vanbreda Nederland B.V..

Onze historie gaat ver terug, in 1745 vestigde Jan Havelaar zich als makelaar in assurantiën in Rotterdam. In 1911 trad de heer van Stolk toe tot het bedrijf. In 1973 werd Havelaar & van Stolk B.V. opgericht waarna het bedrijf door verschillende aankopen groeide tot het huidige bedrijf. 
 
Havelaar & van Stolk bezit geen eigendomsbelangen in andere financiële dienstverleners.

Onze producten en diensten

Havelaar & van Stolk biedt relaties een breed scala aan verzekeringsoplossingen. Hierin treedt zij op als bemiddelaar in verzekeringen of als aanbieder van adviezen gerelateerd aan verzekeringsproducten.
 
Havelaar & van Stolk geeft advies over en is bemiddelaar voor schade- en inkomensverzekeringen.
 
Het staat Havelaar & van Stolk vrij om een verzekeraar en een verzekering te adviseren die het beste bij de klantsituatie past. Havelaar & van Stolk is niet met een of meer aanbieders productieverplichtingen aangegaan. Adviezen door Havelaar & van Stolk worden uitgebracht op basis van ongebonden en objectieve bemiddeling.


Havelaar & van Stolk kan ook direct verzekeringen in co-assurantie bemiddelen door ze onder te brengen op de Assurantiebeurs. Havelaar & van Stolk is RMIA (Erkenningsregeling voor de Register makelaar in assurantiën) en staat ingeschreven bij de SAR (Stichting Assurantie Registratie).


Als het advies aan de klant hiertoe aanleiding geeft, biedt Havelaar & van Stolk een verzekeringsvoorstel aan van Helviass Verzekeringen BV. Helviass Verzekeringen BV is een Volmachtbedrijf en is onderdeel van Vanbreda Risk & Benefit B.V. Nederland. Zie ook www.helviass.nl

Hoe worden we beloond?

Voor de producten waarin Havelaar & van Stolk bemiddelt, ontvangt zij provisie van de aanbieder van dat product. Veelal een gedeelte bij het afsluiten van het product en een gedeelte als doorlopende provisie. Deze vorm van beloning geldt niet voor Inkomensverzekeringen en impactvolle financiële producten, waarvoor slechts nog een beloning is toegestaan die voldaan wordt door de consument.

In sommige gevallen (bijvoorbeeld bij het verzekeren van bepaalde zakelijke risico's) is het mogelijk dat Havelaar & van Stolk in de vorm van een 'fee' of een combinatie van provisie en een 'fee' wordt betaald.

Ons beloningsbeleid voor de medewerkers is gericht op het bevorderen, aantrekken en behouden van goede gekwalificeerde medewerkers. Dit alles binnen een beheerste en integere bedrijfsvoering en gericht op de langere termijn. Dit betekent onder andere dat wij waar mogelijk zullen voorkomen dat onze medewerkers door beloning(en) geprikkeld worden tot het onzorgvuldig behandelen van onze klanten en het niet nakomen van onze zorgplicht.

Daarnaast willen wij met ons beloningsbeleid de focus leggen op de belangen van onze klanten en ons bedrijf op de langere termijn. Ook zal een gezonde, stimulerende werking uit moeten gaan van het gehanteerde beloningsbeleid. Om dit te kunnen garanderen ontvangen al onze medewerkers een vast marktconform salaris. Afhankelijk van de beoordeling die gericht is op klantgerichtheid en integriteit, kunnen medewerkers een gratificatie ontvangen.

Vergunningen en bedrijfsgegevens

Havelaar & van Stolk beschikt over een vergunning in het kader van de Wet op het financieel toezicht. Deze vergunning is verleend door de Autoriteit Financiële Markten (AFM) onder registratienummer 12005373. 
 
Havelaar & van Stolk is aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Het aansluitnummer bij het Kifid is 300.002700.
 
Havelaar & van Stolk is lid van Adfiz, de branchevereniging voor onafhankelijke financiële adviseurs.

Havelaar & van Stolk staat in het handelsregister van de Kamer van Koophandel geregistreerd onder nummer 24122529.

IBAN van Havelaar & van Stolk  is NL61 INGB 0000 0749 70 (BIC INGBNL2A). 

Als u een klacht heeft

Voor klachten kent Havelaar & van Stolk een klachtenregeling. Na de melding van de klacht zal deze veelal snel worden verholpen door samen een oplossing te bereiken. Hoe de klachtenprocedure werkt, leest u door op de onderstaande knop "klachtenprocedure" te klikken.

Als deze oplossing naar het oordeel van de relatie niet voldoet, kunnen particulieren zich wenden tot het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid), een onafhankelijke stichting die de klacht verder zal beoordelen.

Via de website  www.kifid.nl kunnen klachten worden gemeld. Het aansluitnummer van Havelaar & van Stolk is 300.002700.
 

Wat verwachten wij van u?

Het is in het belang van alle relaties, dat aan Havelaar & van Stolk volledige en correcte informatie wordt verstrekt. Ook wijzigingen in de persoonlijke of zakelijke situatie dienen tijdig doorgegeven te worden. Dit is belangrijk voor een goede advisering  en om te voorkomen dat belangrijke risico's onverzekerd zijn.

Ook kan een verzekeraar gerechtigd zijn een schade niet of niet geheel te vergoeden in het geval een relatie onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt.

Hoe gaan we om met persoonsgegevens?

Havelaar & van Stolk heeft de verwerking van persoonsgegevens gemeld bij het Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Zie hiervoor het meldingenregister op https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/, meldingsnummer 1060946.

Havelaar & van Stolk maakt gebruik van een Privacy Statement, dit vindt u onderaan deze pagina onder "Info".

Ons fraudebeleid

Havelaar & van Stolk volgt het fraudebeleid van Vanbreda Nederland BV. Dat betekent dat geen enkele vorm van fraude wordt geaccepteerd.

Havelaar & van Stolk spant zich in om fraude te voorkomen en te bestrijden door preventie, detectie en gerichte opvolging. Dit is 
ons fraudebeleid

Ons betalingsbeleid

Het is belangrijk dat u de premie op tijd betaald. Klik op de link hieronder voor meer informatie.

Heeft u nog vragen?

Heeft u nog vragen?
Voor vragen of opmerkingen kan contact worden opgenomen met Havelaar & van Stolk.
 
Per telefoon

Algemeen: 088-6501 100
Particulieren: 088-6501 160
Zakelijk: 088-6501 150
Inkomen: 088-6501 180
Beurs: 088-6501 120
Schade: 088-6501 130

 
Per e-mail
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bericht versturen via Whatsapp
Particulier: 06 829 16 593
 
Per post
Postbus 39, 3000 AA, Rotterdam
 
Bezoekadres
Coolsingel 120, 3011 AG, Rotterdam

Openingstijden
Ons kantoor is geopend van maandag t/m vrijdag van 8:30 uur tot 17:30
Voor spoedeisende zaken kunt u ons buiten de openingstijden bereiken via onze hulpdienst op 020-5929765.

Contactgegevens

Havelaar & van Stolk
Coolsingel 120
3011 AG Rotterdam

Telefoon: 088-6501 100
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Klanten vertellen