Meerderheid mkb'ers denkt geen interessant doelwit te zijn voor cyberaanvallen

Het afgelopen jaar was 22% van het mkb doelwit van cyberaanvallen. Toch denkt meer dan de helft van de mkb’ers dat zijn onderneming geen interessant doelwit is voor digitale dreigingen. Dit blijkt uit een onderzoek van Allianz en marktonderzoeksbureau Ipsos. Wat zijn de opvallendste resultaten?

Het nemen van maatregelen

Van het mkb zegt 53% voldoende maatregelen te hebben getroffen om zijn bedrijf te beschermen tegen een cyberaanval. Mkb’ers denken met name dat het instellen van goede wachtwoorden (98%), beveiligen van digitale bestanden (95%), het instellen van een virusscanner (96%) en het regelmatig maken van een back-up (98%) veel bijdraagt aan het verkleinen van cyberrisico’s.

Andere manieren van bescherming

Naast bovenstaande maatregelen zijn er nog andere manieren om als ondernemer het bedrijf te beschermen tegen digitale dreigingen van buitenaf. Zo heeft 7% de werknemers een externe training laten volgen om hen bewust te maken van het gevaar van cyberaanvallen. Daarnaast licht ongeveer een derde van het mkb zijn medewerkers zelf voor op basis van eigen inzicht, om hen bewust te maken van het gevaar van cyberaanvallen. Andere mkb’ers (24%) laten voorlichting achterwege. Zij denken dat hun werknemers zelf al voldoende op de hoogte zijn. Desondanks geeft 40% van de mkb’ers aan onvoldoende bewust te zijn van de mogelijke gevolgen van een cyberaanval voor het bedrijf.

Elk bedrijf is een potentieel doelwit

Geert Deschoolmeester, Head of Market Management Allianz Benelux, laat weten dat een groot aantal ondernemers al bewust bezig is met potentiële cyberdreigingen. Wat volgens hem wel opvalt, is dat meer dan de helft van de ondernemers zichzelf geen interessant doelwit vindt. Dit terwijl dus een vijfde in 2018 te maken had met een cyberaanval. Hij benadrukt dat voor cybercriminelen elk bedrijf een potentieel doelwit is. ‘Er wordt geen uitzondering gemaakt.’

Onvoldoende bewust van gevolgen

Een ander opvallend punt is dat 40% van de mkb’ers aangeeft zich niet voldoende bewust te zijn van de mogelijke gevolgen van een cyberaanval. Allianz vindt het belangrijk om zakelijke klanten weerbaarder te maken. Zij stellen zich graag op als kennispartner tegenover deze ondernemers, door hen bewust te maken van risico’s en door tips te geven hoe zij deze risico’s kunnen minimaliseren.
Voor een overzicht van de opvallendste resultaten, bekijk deze infographic.

Cyber Risicoscan

U kunt zich verzekeren tegen cyberaanvallen, maar liever voorkomt u ze. Welke voorzorgsmaatregelen u het best kunt nemen om cyberrisico’s te beperken, ontdekt u met de Allianz Cyber Risicoscan. U weet dan voor welke cyberrisico’s uw bedrijf gevoelig is. Het werkt als volgt:
  1. Ga naar www.allianz.nl/cyberrisicoscan;
  2. Vul de Allianz Cyber Risicoscan in (circa 10 minuten);
  3. U ziet de mate waarin uw bedrijf gevoelig is voor cyberrisico’s en kunt een rapport opvragen met verbeterpunten en tips.
Cookie instellingen