Nieuws

Nieuwe arboverplichtingen voor werkgever

Nieuwe arboverplichtingen voor werkgever per 1 juli 2017. Per 1 juli 2017 is de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) gewijzigd. Het doel is werkgevers en werknemers nog meer te betrekken bij het arbobeleid. Ook komt preventie meer centraal te staan. U krijgt een jaar de tijd om het verzuimbeleid aan te passen. Nieuwe contracten met de Arbodienst moeten echter meteen aan de gewijzigde regels voldoen. De belangrijkste wijzigingen op een rij.   Nieuwe verplichtingen werkgever Afsluiten basiscontract Werkgevers moeten verplicht een (basis)contract afsluiten met de arbodienstverleners. Deze moet voldoen een aantal minimumeisen, die gaan over wederzijdse rechten en plichten van werkgever, werknemer en arbodienst. Natuurlijk is er de mogelijkheid om meer te doen. Verzuimbegeleiding: zélf verantwoordelijk Niet langer de Arbodienst maar de werkgever is verantwoordelijk voor verzuimbegeleiding. De bedrijfsarts adviseert de werkgever hierover, de werkgever bepaalt. Instemming benoeming preventiemedewerker De benoeming van de persoon en de positie van de preventiemedewerker moet nu met instemming van de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging plaatsvinden. Betrokkenheid nastreven De werkgever, personeelsvertegenwoordiging en bedrijfsarts streven samen betrokkenheid bij het arbobeleid na. Dit, door zaken af te stemmen en overleg te voeren.   Meer belangrijke wijzigingen Toegang tot bedrijfsarts Zonder dat sprake is van klachten of verzuim, moet de werknemer toegang krijgen tot het spreekuur van de bedrijfsarts. Dit kan als er vragen zijn over gezondheid in relatie tot het werk. Toestemming van de werkgever is hiervoor geen vereiste.

Cookie instellingen