Nieuws

Help, ik ben gestuit op een bom

Dagelijks zijn 350 specialisten ergens in Nederland in de weer met het opruimen van explosieven. Werkelijk alle soorten en maten munitie kom je tegen, van bommen tot granaten en van mijnen tot mitrailleur kogels. “Volgens de laatste berekeningen duurt het nog zeker tot 2145 voordat Nederland schoon is van explosieven”, aldus Frank Barink, directeur van BeoBOM. Het bedrijf adviseert gemeenten en bedrijven bij het opsporen en opruimen van explosieven.   Veel onontplofte munitie In de Nederlandse bodem bevindt zich nog steeds veel onontplofte munitie. “Zeker als een bedrijf nooit eerder in aanraking is geweest met explosieven, schrikken ze behoorlijk en weten ze niet wat te doen. Een ding is zeker: ze moeten niet zelf aan de slag gaan. Het opruimen van explosieven is ook een gecompliceerd traject en er geldt een woud aan regels”, vertelt Barink.   Eerst onderzoeken, dan graven “Zomaar bouwen en graven, dat doet tegenwoordig niemand meer. Bedrijven houden rekening met het milieu en met archeologie, maar in mindere mate met explosieven. De gedachte daarachter is vaak onwetendheid of omdat men denkt dat het opruimen veel tijd en geld kost. Een onwenselijke situatie en dus wordt gestart met de werkzaamheden in de hoop op niets te stuiten.” Barink pleit juist voor een vooronderzoek. Dat wil zeggen dat voor aanvang van het project het verdachte gebied in kaart wordt gebracht. “Het gaat hier tenslotte om de veiligheid van je eigen werknemers en omwonenden. Sterker nog, het is wettelijk verplicht. De Arbowet zegt dat je als opdrachtgever of werkgever dient te zorgen voor een veilige werkplek. Daar hoort dus ook de veiligheid bij het aantreffen van explosieven bij. Mocht uit dit onderzoek blijken dat zich (resten van) explosieven in de grond zitten – en dat is vaker dan men denkt, zie ook de ruimingskaart op onze website – dan maken wij een risicoanalyse en een plan. Welke werkzaamheden hebben invloed op het explosief? Moeten we opsporen en zo ja, wat is de beste methode? Hier hoeft niet veel tijd in te gaan zitten. Daarbij zijn de kosten voor het opruimen van explosieven en dus ook het vooronderzoek voor 70% gesubsidieerd.”   Risico’s afgedekt in maatwerkpolis “Een onjuiste inschatting van onze zijde kan veel schade veroorzaken. Hetzelfde geldt voor uitvoeren onderzoek naar kabels en leidingen en van archeologisch- en grondonderzoek, waar mijn bedrijf euroradar zich mee bezig houdt. Een goede verzekering is noodzakelijk en wordt ook geëist door grote klanten zoals het Havenbedrijf Rotterdam en Prorail. Omdat een standaardpolis onze risico’s niet dekt, moesten we op zoek naar maatwerk. Havelaar & Van Stolk was een van de weinige die dit kon leveren. Met hen had ik al goede ervaringen via mijn vorige werkgever”, aldus Barink.   Gratis review “Samen zijn we rond de tafel gaan zitten. Aan de hand van beeldmateriaal hebben wij laten zien waar onze risico’s zaten. Dit hebben zij intern bestudeerd en waar nodig aangevuld. Vervolgens is een op maat gemaakt pakket tot stand gekomen, met dekking tot een paar miljoen euro. De review is kosteloos en zeer adequaat uitgevoerd. De kosten per polis vielen me ook mee. Mochten we een hogere dekking nodig hebben omdat er bijvoorbeeld een bom onder een brug of tunnel opgeruimd moet worden, dan kan ik direct bij ze terecht en hebben we 24/7 een hotline. Een fijne gedachte, zodat wij toch nog ‘rustig’ ons werk kunnen doen.”

Asbestschade vanaf 2024 niet meer verzekerbaar

Dat asbest slecht is voor de gezondheid, hoeven we u niet meer te vertellen. Voor de toepassing en verwijdering van asbesthoudende producten bestaan al lange tijd strenge regels. Vanaf januari 2024 komt daar naar verwachting een algeheel verbod op asbestdaken bij. Wat houdt dit precies in en wat betekent het voor uw (financiële) aansprakelijkheid en aansprakelijkheidsverzekering? Gevolgen verbod op asbestdaken In 2024 moet Nederland vrij zijn van asbestdaken. Het is zelfs zo dat verzekeraars na 1 januari 2024 schade door asbest, afkomstig van daken, niet meer verzekeren én niet meer vergoeden. Ontstaat er in uw pand brand en komt er asbest vrij die schade veroorzaakt, dan bent u dus zelf verantwoordelijk hiervoor. Het vergoeden van deze schade – denk aan het saneren van door asbest verontreinigd(e) grond of water - kan oplopen tot in de tienduizenden euro’s.   Aansprakelijkheid huurder Naast de eigenaar kan ook een huurder van een pand aansprakelijk zijn voor de gevolgen van schade, ontstaan door het vrijkomen van asbest. Dit is het geval als de huurder zelf asbest heeft aangebracht. Vaak weten echter noch de verhuurder, noch de huurder dat asbest aanwezig is in het pand. Hoe het precies zit met de aansprakelijkheid, verschilt per situatie. Hierover bestaat ook veel jurisprudentie.   Asbest en verzekeren Verzekeringsoplossingen zijn er, al zijn dit geen standaardoplossingen. Een ding is zeker: via uw reguliere aansprakelijkheidsverzekering bent u niet verzekerd tegen kosten als gevolg van het vrijkomen van asbest. Twijfelt u of u uw asbestrisico’s goed in beeld heeft en of er dekking bestaat in het geval van schade door asbest? Wij gaan met u op zoek naar passende verzekeringsoplossingen.   Subsidieregeling verwijderen asbestdaken Voorkomen is natuurlijk beter dan genezen. De overheid stelt subsidie beschikbaar om asbestdaken te verwijderen. Deze subsidie is bestemd voor particulieren, bedrijven en (non-) profitorganisaties. De subsidie bedraagt € 4,50 per m2 verwijderd asbestdak, met een maximum van € 25.000,= per adres. Het totale subsidiebedrag van de overheid wordt jaarlijks vastgesteld en is limitatief. Informeer daarom van tevoren goed op welk bedrag u precies recht heeft, om teleurstellingen te voorkomen. Meer informatie: zie Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Nieuwe arboverplichtingen voor werkgever

Nieuwe arboverplichtingen voor werkgever per 1 juli 2017. Per 1 juli 2017 is de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) gewijzigd. Het doel is werkgevers en werknemers nog meer te betrekken bij het arbobeleid. Ook komt preventie meer centraal te staan. U krijgt een jaar de tijd om het verzuimbeleid aan te passen. Nieuwe contracten met de Arbodienst moeten echter meteen aan de gewijzigde regels voldoen. De belangrijkste wijzigingen op een rij.   Nieuwe verplichtingen werkgever Afsluiten basiscontract Werkgevers moeten verplicht een (basis)contract afsluiten met de arbodienstverleners. Deze moet voldoen een aantal minimumeisen, die gaan over wederzijdse rechten en plichten van werkgever, werknemer en arbodienst. Natuurlijk is er de mogelijkheid om meer te doen. Verzuimbegeleiding: zélf verantwoordelijk Niet langer de Arbodienst maar de werkgever is verantwoordelijk voor verzuimbegeleiding. De bedrijfsarts adviseert de werkgever hierover, de werkgever bepaalt. Instemming benoeming preventiemedewerker De benoeming van de persoon en de positie van de preventiemedewerker moet nu met instemming van de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging plaatsvinden. Betrokkenheid nastreven De werkgever, personeelsvertegenwoordiging en bedrijfsarts streven samen betrokkenheid bij het arbobeleid na. Dit, door zaken af te stemmen en overleg te voeren.   Meer belangrijke wijzigingen Toegang tot bedrijfsarts Zonder dat sprake is van klachten of verzuim, moet de werknemer toegang krijgen tot het spreekuur van de bedrijfsarts. Dit kan als er vragen zijn over gezondheid in relatie tot het werk. Toestemming van de werkgever is hiervoor geen vereiste.

Cookie instellingen