Nieuws

‘De digitalisering heeft veel veranderd, maar onze klanten blijven de spil’

Kerger is opgericht in 1919 en viert dit jaar feest! Begonnen als bedrijf dat aan boord van schepen reparaties uitvoerde, uitgegroeid tot internationale groothandel in electrical marine products waar de klant nog altijd centraal staat. Evert Kaptein, algemeen directeur, werkt er al 27 jaar. Van al die jaren ziet hij de laatste twee jaar als hoogtepunt. ‘We hebben ons opnieuw geprofileerd, wat voor hernieuwde energie heeft gezorgd.’   Het begon op de Westzeedijk  In 1919 richtte Jan Kerger samen met een compagnon Kerger & Co. B.V. op. Een bedrijf dat aan boord van schepen reparaties en technische werkzaamheden uitvoerde. Ze vestigden zich op de Westzeedijk in Rotterdam. Daar waren ook veel scheepsleveranciers gevestigd, hun toekomstige klanten. Die bezochten ze op de fiets. ‘Het was een tijd van iedereen wat gunnen, zodat iedereen ook geld kon verdienen’, vertelt Evert Kaptein hierover. Al snel hadden ze twaalf werknemers in dienst. Het bedrijf overleefde de Tweede Wereldoorlog, mede door de vele reparaties die het aan zwaar beschadigde Amerikaanse oorlogsschepen mocht uitvoeren. Vanaf 1960 werd het bedrijf een groothandel.   Verschil groothandel toen en nu Op de vraag wat het verschil is tussen de groothandel van 1960 en de groothandel van nu, antwoordt Evert Kaptein: ‘De digitalisering heeft ervoor gezorgd dat we orders van over de hele wereld krijgen, die sneller geplaatst en afgehandeld kunnen worden. Het risico is wel dat het persoonlijk contact daardoor naar de achtergrond verdwijnt. Daar waken we voor. We hebben honderd jaar ervaring en een schat aan kennis en kunde, die intern van medewerker op medewerker wordt overgedragen. Hier investeren we flink in en klanten weten dat. We krijgen regelmatig aanvragen voor specifieke elektrotechnische onderdelen, die niet op voorraad zijn. Dat kan een bijzondere zekering van enkele euro’s zijn, tot een transformator van duizenden euro’s. We overleggen dan met onze klant, waarna wij voor hem op zoek gaan zodat de klant zich kan richten op andere belangrijke zaken.’ De Havelaar maart 2019, alle rechten voorbehouden Spoedklussen Ook in de scheepvaart kan er plots een elektrotechnisch onderdeel defect raken of door de Inspectie afgekeurd worden. Dit moet zo snel mogelijk gerepareerd of vervangen worden, omdat anders het schip niet kan danwel mag uitvaren. ‘Hoewel het gros van onze producten door expediteurs wordt geleverd, hebben we zelf ook drie bedrijfswagens waarmee we – eventueel met spoed – onderdelen naar klanten kunnen brengen. Zo ben ik eens naar Den Helder gereden waar de helikopter al klaar stond, om de onderdelen naar een offshore boorplatform te brengen. In dat soort situaties denken we mee met de klant en kunnen ze op ons vertrouwen.’   Vestiging in houston, Amerika Niet alle elektrotechnische onderdelen zijn in Europa verkrijgbaar. ‘Sommige producten importeren we, onder andere vanuit Amerika.’ Reden is dat schepen die zijn gebouwd in Amerika of Oosterse landen zoals Japan en China, zijn uitgerust met 110 Volt materialen. ‘En omdat schepen wereldwijd varen, hebben we veertig jaar geleden een vestiging in Houston (Verenigde Staten) opgericht. Om ook vanuit daar onze producten te kunnen verkopen’, vertelt Evert Kaptein. Naast zijn directiewerkzaamheden in Nederland, is hij verantwoordelijk voor het reilen en zeilen in Houston. Ook onderhoudt Evert Kaptein samen met de finance manager al het contact rondom de verzekeringen met Ruud Bindels, risico adviseur bedrijven bij Havelaar & Van Stolk. ‘Met Ruud zijn de lijnen kort. Hij denkt goed mee, is prettig om mee te communiceren en weet ons goede condities aan te bieden. Het heeft ertoe geleid dat we sinds een jaar al onze verzekeringen bij Havelaar & Van Stolk hebben ondergebracht.’ Hernieuwde energie ‘In aanloop naar het honderdjarig bestaan, hebben we ons bedrijf opnieuw onder de loep genomen. Samen met de andere directieleden hebben we vorig jaar enkele brainstormsessies gehad over hoe we ons in de huidige tijd – die toch om een andere manier van werken vraagt dan tien jaar geleden - nog beter kunnen profileren en nog betere en snellere service kunnen verlenen aan onze klanten.’ Het heeft geresulteerd in nieuwe kernwaarden voor het bedrijf, een nieuwe website en een nieuwe catalogus. ‘Ook is de bedrijfsnaam aangepast naar ‘Kerger’ en hebben we een nieuw logo gekregen. In de sessies waarin we dit hebben besproken met onze medewerkers, voelde je zoveel nieuwe energie en enthousiasme. Dat we er na 100 jaar nog zo fris en vitaal voorstaan, dat heeft me echt geraakt. In juli gaan we het onder andere samen met onze medewerkers en partners groots vieren. Ik mag nog niet verklappen wat we gaan doen, maar het wordt iets om nooit te vergeten!’

Na jaren van dalen, stijgt het aantal faillissementen weer

Het aantal faillissementen in de ontwikkelde markten stijgt dit jaar voor het eerst in tien jaar. Dit voorspelt Atradius in haar faillissementsvooruitzichten voor 2019. Een groeiende onzekerheid over de wereldhandel en het monetaire beleid leidden in de tweede helft van 2018 tot meer faillissementen dan verwacht. Deze ontwikkeling zet zich ook in het komende jaar voort, met negatieve gevolgen voor de Nederlandse markt. Signalen van verslechtering Ondanks dat de internationale economie vorig jaar de grootste groeispurt sinds 2011 doormaakte, tekenden zich ook de eerste signalen van verslechtering af. Deze ontwikkeling zet zich komend jaar voort. Atradius voorspelt dat in 2019 stijgt het aantal faillissementen wereldwijd naar verwachting met één procent stijgt. In West-Europa is sprake van de grootste stijging, namelijk twee procent. Italië en het Verenigd Koninkrijk vallen hierbij het meest uit de toon. Daar wordt een groei van het aantal faillissementen verwacht met achtereenvolgens zes en zeven procent. Tegelijkertijd vlakt de economische groei in grote economieën als Duitsland en Frankrijk verder af. Ook in Nederland wordt een significante toename verwacht van twee procent. Eurozone is koploper Volgens Theo Smid, econoom bij Atradius, is de Eurozone de koploper in het aantal faillissementen wereldwijd. Vooral de ontwikkelingen in Duitsland – als ‘krachtpatser’ van de eurozonde – stellen teleur. ‘De Duitse economie kromp in het derde kwartaal van 2018, waarna de groei eind vorig jaar stokte. Ook zal de Duitse auto-industrie zwaar worden getroffen als de VS invoerheffingen opleggen. Daarnaast zijn de vooruitzichten in Frankrijk onzeker. De groei van bbp stagneert en de productiecapaciteit daalt, wat negatieve gevolgen heeft voor het bedrijfsleven’, aldus Smid. Gevolgen voor Nederland Duitsland is één van de belangrijkste handelspartners van Nederland. Een dalende economie aldaar is extra kwetsbaar voor de dalende wereldhandel en zal ook negatieve gevolgen hebben voor de handel in ons land. Dat geldt ook voor de onzekere vooruitzichten in Frankrijk. ‘Bovendien begint de onzekerheid over de brexit in het VK nu echt zijn tol te eisen’, vertelt Smid. Dit wordt weerspiegeld in vier achtereenvolgende kwartalen van dalende investeringen in 2018. ‘Onze voorspellingen zijn gebaseerd op een ordelijke brexit op 29 maart a.s., gevolgd door een soepele overgang. Maar nu dit scenario steeds onzekerder wordt, zijn de neerwaartse risico’s - óók voor Nederland - erg groot.’

Werkgevers kunnen compensatie krijgen voor transitievergoeding

De ´Regeling van de compensatie van de transitievergoeding´ is gepubliceerd en de datum van de inwerkingtreding is definitief: 1 april 2020. Vanaf die datum kunt u als werkgever de compensatie van de transitievergoeding aanvragen, als u een langdurig arbeidsongeschikte werknemer ontslaat of heeft ontslagen vanaf 1 juli 2015. Ook als de vergoeding is betaald in verband met het gedeeltelijk beëindigen van de arbeidsovereenkomst, kunt u compensatie krijgen.     Waarom een compensatieregeling? Bij onvrijwillig ontslag is een werkgever in de meeste gevallen een transitievergoeding verschuldigd. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van het aantal dienstjaren. Bij langdurige arbeidsongeschiktheid moet de werkgever ook de transitievergoeding betalen. Veel werkgevers vinden dit onrechtvaardig. Zij hebben tenslotte al twee jaar lang het loon doorbetaald en de re-integratiekosten vergoed. Vaak volgt er dan nog een tien jaar lang hogere WIA-rekening. Daar komt de transitievergoeding nog eens bovenop. Zelfs als er geen mogelijkheden voor ander werk zijn. Het kabinet heeft dit ook ingezien en heeft hiervoor een compensatieregeling getroffen.   Terugwerkende kracht van vijf jaar Met ingang van 1 april 2020 kunnen werkgevers een beroep doen op de compensatieregeling transitievergoeding voor werknemers die na 1 juli 2015 ontslagen zijn vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid. In feite gaat de regeling dus met bijna vijf jaar terugwerkende kracht in. Voor nieuwe gevallen dient de aanvraag binnen zes maanden na betaling van de transitievergoeding te worden ingediend. De oudere gevallen – transitievergoedingen die in de periode voor 1 april 2020 zijn betaald – dienen voor 1 oktober 2020 ingediend te zijn. Recht op compensatie Om te beoordelen of recht bestaat op compensatie en wat de hoogte daarvan is, moet het UWV in ieder geval kunnen vaststellen dat sprake was van een arbeidsovereenkomst, wat de duur hiervan was, dat de werkgever ziek uit dienst is gegaan, hoe de transitievergoeding is betaald en hoe de berekening hiervan heeft plaatsgevonden, en hoe hoog de kosten van de loondoorbetaling tijdens ziekte waren. Hoogte compensatie De compensatie is niet hoger dan de hoogte van de transitievergoeding en bedraagt niet meer dan het bedrag van het tijdens ziekte van de werknemer betaalde brutoloon. Perioden waar de loondoorbetalingsverplichting als gevolg van een loonsanctie wordt verlengd, komen niet voor vergoeding in aanmerking. Dit geldt ook voor de periode waarin het dienstverband ‘slapend’ is gehouden. Dit is het geval wanneer het dienstverband in stand wordt gehouden om de betaling van de transitievergoeding te vermijden.  

Vele banden te slecht voor de weg!

Van bijna 1 miljoen bestelbusjes, bestelauto’s, personenbusjes, campers en caravans mankeert er veel aan de banden. Dit blijkt uit de zomerbandentest van de ANWB. Slechts vijf van de zestien geteste banden scoren een voldoende. Volgens de ANWB scoort geen één band goed. Van de elf ondermaatse banden zijn er maar twee die in de categorie matig vallen en negen vallen zelfs in de categorie slecht. Volle woonwijken De toeristenbond maakt zich steeds meer zorgen. “zeker nu het aantal busjes in de woonwijken toeneemt”. Zodra de weg nat is doen de banden het het slechtst. Een auto met de slechtste banden komt met een noodstop met een snelheid van 80 km/u pas na 54 meter tot stilstand, dit is een erg slecht resultaat. Met goede banden onder de auto is een remweg van 38 meter normaal. Veel banden scoren slecht tijdens testen op een nat wegdek, veel banden hebben dan een te lange remweg. De ANWB lijkt het sterk dat de bestelautobanden gemaakt zijn om gewicht te dragen, lang mee te gaan en het brandstofverbruik zo laag mogelijk te houden en de verkeersveiligheid te vergroten.   Veiligere autobanden Als je echt veilige banden wilt aanschaffen, moet je andere soort banden kopen. Zoals bijvoorbeeld banden voor een SUV. Het enige nadeel hiervoor is dat je ook andere velgen erbij moet kopen. De bond vindt dat fabrikanten niet alleen naar de levensduur en naar het brandstofverbruik moeten kijken maar ook veel meer naar verkeersveiligheid. Hier wordt vooral gekeken naar de zomerbanden van personenauto’s. Daar krijgen twee van de zestien geteste banden een goed en veertien banden een voldoende. Het is dus belangrijk om goede banden onder het voertuig te hebben, hiermee voorkom je de meeste risico op ongelukken.  

Hybride-auto’s geliefd bij dieven!

In 2018 is het aantal diefstallen van auto’s in Nederland gedaald met 12,1 procent. Maar het blijkt dat de diefstal van hybride auto’s sterk zijn toegenomen. Het aantal is zelfs gestegen met ruim 95 procent. De benzine-hybrides zoals de Toyota RAV4 en de C-HR lijken het meest gewild bij de dieven. In 2018 werden er wel 360 hybride auto’s gestolen. In 2017 was dit nog maar 184 hybride auto’s. Het is bekend dat de gestolen hybrides van Toyota vaak rechtstreeks naar Afrika gaan. Door het formaat van de SUV’s en doordat ze hoog op de wielen staan zijn het ideale auto’s voor in de woestijn. Naast dat is Toyota een heel bekend merk in Afrika en staat het daar ook als een heel betrouwbaar merk bekend. Diefstal van auto’s Uit de nieuwe cijfers van 2018 is er ook een aparte stijging te zien bij de nieuwere personenauto’s, die nog niet eens of net een jaar oud zijn. Diefstal van deze auto’s is dan ook met 33 procent gestegen. Afgelopen jaar waren er in totaal 7.261 personenauto’s gestolen. Terwijl dat er in 2017 nog 8.257 waren. Hierin is dus wel een daling te zien. Bij de niet hybride-auto’s is de Audi A1 vooral geliefd en bij de lichte bedrijfswagens zijn dat de Mercedes Benz sprinter en de vito. Hierbij is er een stijging van 21 procent ten opzichte van 2017, dit zijn 532 stuks.   Kansen op terugvinden De kans op het terugvinden van de auto is niet groot, de kans in de eerste week is namelijk zelfs maar 57 procent. Na een maand tijd is dit nog maar 20 procent. Het totaal aantal auto’s dat is teruggevonden is wel gestegen in 2018, het is gestegen van 40 naar 40,9 procent. Bij motoren is de kans op het terugvinden gestegen van 17,2 naar 21,5 procent. Nieuwe technologie In de nieuwe auto’s tegenwoordig zit veel nieuwe technologie dat het dieven wel veel lastiger maakt om een auto te stelen. Bijvoorbeeld internetverbinding en moderne alarmsystemen. Echter laat de toename van diefstal van de hybride-auto’s zien dat dieven zich niet zomaar laten tegenhouden als ze veel kunnen verdienen op een bepaald model van een auto of een specifiek merk. Het is voor dieven vooral makkelijk de auto’s met een keyless entry sleutel te stelen. Ze kunnen de signalen die de sleutels uitzenden makkelijk ontvangen, soms zelfs vanuit huis, en deze kopiëren met apparatuur dat makkelijk online te verkrijgen is voor deze dieven.  

Bedrijven kunnen besparen op veelgemaakte bedrijfskosten.

Uit onderzoek van het CBS blijkt dat in 2019 meer omzet wordt verwacht door bedrijven. Er is dan ook meer geld om te investeren. Toch letten bedrijven erg op de bedrijfskosten. Ze hebben allemaal nog de kredietcrisis in het achterhoofd en weten wat de gevolgen daarvan waren. In 2019 blijft besparen op kosten en niet doelloos investeren toch wel een belangrijk onderwerp voor de bedrijven. Door verschillende vergelijkingssites wordt er beweerd dat de vaste lasten duurder gaan worden in 2019. Maar toch zijn er verschillende manieren om de maandelijkse kosten te gaan verlagen. Denk bijvoorbeeld aan het bundelen van het zakelijke internet en de telefonie, verlagen van de printkosten door te digitaliseren en het verminderen van energiekosten. Zakelijk internet en telefonie bundelen. Internet en telefoons zijn binnen alle bedrijven wel onmisbaar. Het is echter wel mogelijk om te besparen op deze kostenpost in 2019. Als eerste tip, kijk waar je het goedkoopste internetabonnement kan afsluiten, er zijn vele websites om deze abonnementen te kunnen vergelijken. Een andere manier dat zorgt voor besparing met internet en telefonie, is door zakelijk internet en telefonie te bundelen bij één provider. Vrijwel alle aanbieders hiervan in Nederland bieden zulke pakketten aan. Zelfs de goedkopere providers. Het is niet alleen goedkoper om het bij één provider af te sluiten het is ten slotte ook veel prettiger. Je hoeft als bedrijf maar met één ander bedrijf contact te behouden. Zo min mogelijk storingen Naast een zo goedkoop mogelijke provider vinden is het ook erg belangrijk om een provider te vinden die die snel internet levert en weinig storingen heeft. Anders gaat de productiviteit omlaag als er een trage verbinding is. Hierdoor gaan juist de kosten weer omhoog. Het is dan ook erg belangrijk om goed onderzoek te doen naar een goede en betrouwbare provider. De Consumentenbond brengt elk jaar een verslag uit over de meest betrouwbare providers en laten zien hoeveel storingen er zijn geweest per provider. Dit is dan ook erg nuttige informatie voor uw bedrijf om te gebruiken om een goede provider te kiezen. Verminderen van printkosten Bij bedrijven kun je ook printkosten verlagen. Dit kan behaald worden door alles te digitaliseren. Als alle bestanden digitaal te hebben is het vaak onnodig om deze bestanden te printen. Ook bij vergaderingen is het handig om een laptop te gebruiken in plaats van een geprint bestand. Dit is niet alleen voor besparing op inkt, maar het is ook nog eens beter voor het milieu. Niet alleen het gebruik van papier, maar ook de cartridges van de inkt zijn erg slecht voor het milieu.   Verlagen van de energiekosten Voor vele bedrijven is energie een grote kostenpost. In 2019 stijgen de prijzen van stroom en gas. De overheid heeft namelijk de belasting verhoogd hiervoor en daardoor nemen ook de energietarieven toe. Toch kunt u de energiekosten verlagen. Dit kan bijvoorbeeld door in ieder geval de apparaten in het kantoor uit te zetten als er niemand meer is in het gebouw. Als er niemand op het kantoor is, dan is het erg zinloos om alle computers of andere apparaten aan te laten staan. Ook als er wel personeel aanwezig is dan kan er bespaard worden op energiekosten. De lampen kunnen bijvoorbeeld uitgezet worden als er genoeg licht aanwezig is. Dit kan alleen als er genoeg licht van buiten komt, dit verschilt dus per seizoen. Maar zeker in de zomer kan hier op gelet worden!

Nederlanders zijn slachtoffer van internetfraude!

Tegenwoordig wordt internet steeds groter en populairder. Maar een op de vier Nederlanders wordt door aankoop via internet of telefonisch opgelicht. In totaal zijn mensen hierdoor 786 miljoen euro kwijt geraakt. Dit blijkt uit onderzoek van de Fraudehelpdesk. Deze organisatie maakt mensen en bedrijven bewust van risico’s van digitale fraude. In het onderzoek gaf een op de vier mensen aan de afgelopen drie jaar te zijn opgelicht via telefoon of internet. Phisingmails zijn het effectiefste. Hierdoor raakten slachtoffers in de laatste jaren ongeveer 166 miljoen euro door kwijt. Naast phisingmails zijn er veel slachtoffers gevallen door telecomfraude. Hierbij worden klanten gebeld door zogenaamde incassobureaus bijvoorbeeld. Hiermee werd in de afgelopen drie jaar tijd 126 miljoen euro afgenomen van slachtoffers. Ook doormiddel van malwares worden veel mensen opgelicht. Malwares zijn software waardoor de computer geblokkeerd wordt en slachtoffers moeten betalen om de computer weer te kunnen gebruiken. Sociale media. Een van de nieuwste vormen van fraude is oplichting via social media. Door bijvoorbeeld gebruik van facebook en WhatsApp. Mensen krijgen dan een bericht dat ze van een bepaald merk een prijs hebben gewonnen. Ze hoeven dan alleen maar op de link te klikken en de gegevens invoeren. De oplichters gaan met die gegevens aan de slag. Maar een prijs is er natuurlijk niet. Internet en telefonische fraude nemen sterk toe. In 2014 was uit onderzoek gebleken dat een op de negen slachtoffer was van oplichting. Het verbaast de fraudehelpdesk niet dat er een toename is. Cybercrime is tegenwoordig in opkomst en deze vorm van oplichting is populair, omdat de kosten gering zijn en de pakkans is erg klein. Allianz begint met cyberverzekering voor het mkb. De cyberverzekering van Allianz moet bescherming bieden tegen aansprakelijkheidsclaims, kosten van crisismanagement en eigen schade. Bijvoorbeeld de kosten van het herstellen van programmatuur en data. De bedrijfsschade is voor maximaal 180 dagen verzekerd. En Allianz biedt ook dekking tegen digitale afpersing. Er wordt tot 25% van het verzekerd bedrag vergoedt bij een afpersing door een hacker. Door de Allianz Cyber Risicoscan wil Allianz de ondernemers binnen tien minuten inzicht geven over welke cyberrisico’s het bedrijf loopt. Doormiddel van een vragenlijst die de mkb’ers krijgen. Na het invullen van deze vragenlijst krijgen ze een score die aangeeft of ze veel of weinig risico lopen op het gebied van cyberrisico’s. Ze krijgen ook preventietips.  

Aantal grote faillissementen blijft stijgen!

Het steeg in 2017 wereldwijd met 22 procent. Het gaat hierbij om bedrijven met een omzet hoger dan 50 miljoen euro. Vorig jaar zijn er van zulke bedrijven 321 failliet gegaan. Deze bedrijven zouden samen meer dan 104 miljard euro aan omzet draaien. Meer dan de helft van deze bedrijven waren vooral Europese bouw- en agrifoodsector bedrijven. Dit blijkt uit onderzoek van kredietverzekeraar Euler Hermes. Verwachtingen zijn dat deze faillissementen zullen blijven stijgen als gevolg van bijvoorbeeld de Brexit.   Oorzaken De meest kwetsbare sectoren zijn de Retail, agrifood en zakelijke dienstverleningen. De redenen waarom grote bedrijven failliet raken verschilt per sector. Retail kampt met digitale verstoringen, bij de agrifood gaat het om de hoge grondstofprijzen. In de bouw gaat het om de hoge schuldgraad en in de metaalsector is de overcapaciteit een boosdoener.  Ook zouden te kleine marges in de bouwsector een rol kunnen spelen. Een hoofdreden van de faillissementen zijn technologische vernieuwingen die steeds sneller gaan. Bedrijven die te laat zijn meegegaan met de technologische ontwikkelingen redden het niet en gaan sneller ten onder. In Nederland was dit vooral te zien in de Retail sector. Niet alleen in Europese landen stegen de faillissementen. Ook china werd hierdoor getroffen. In China stegen de faillissementen met 10 procent. Vorig jaar stegen de faillissementen zelfs met 35 procent. Hierbij gaat het over een groot aantal faillissementen dat gevolgen heeft wereldwijd. De toename op de Chinese markt heeft vooral te maken met de economische en monetaire maatregelen die de Chinese overheid heeft afgekondigd. Dit deden ze zodat de overcapaciteit en kredietrisico’s zouden verminderen.   Zeer lage rente. Er is ook een relatie tussen de lage rente van de afgelopen jaren en de faillissementen. Veel bedrijven hadden veel liquiditeit geleend tegen een super lage rente. Als dat geleende geld niet goed is geïnvesteerd dan resteert het een achterhaald bedrijf. Hierdoor vallen veel grote bedrijven. Grote bedrijven hebben vaak de neiging om zich vooral te focussen op korte termijn. Bijvoorbeeld om aandeelhouders tevreden te stemmen. Dit doen ze bijvoorbeeld om aandeelhouders tevreden te stemmen. Investeren in vernieuwing kan leidt niet altijd tot een vergroting van het bedrijf. Dit verkoop je natuurlijk niet gemakkelijk aan aandeelhouders.   Brexit Het algemene beeld van West-Europa ziet er goed uit. Alleen een grote uitzondering is het Verenigd Koninkrijk. Daar zal het aantal faillissementen naar verwachting stijgen met 8 procent als gevolg van de brexit-onzekerheden.  

Auto schades herstellen zichzelf!

Asfalt, metaal en plastic dat zichzelf kan herstellen is niet ver meer in de toekomst. De eerste toepassingen bestaan namelijk al. Dit in de vorm van een zelfherstellende autolak. Straks zijn er ook zelfherstellende fiets banden en telefoon met een kras herstellende coating te koop. In de natuur zelf zijn al redelijk wat voorbeelden te vinden van zelfherstellende dingen. Kijk maar eens naar een boom waarvan de schors beschadigd is. Bomen kunnen dan een nieuwe beschermlaag ontwikkelen voor over de plek waar de schors beschadigd is. Of kijk eens naar het menselijk lichaam, die herstelt zichzelf ook wanneer er een wondje op de huid is ontstaan.   Zelf herstellend plastic Zelfherstellende processen in plastics lopen eigenlijk in grote lijnen hetzelfde als de natuurlijke voorbeelden. Mobiele deeltjes in het plastic verplaatsen zich dan naar de beschadiging. Hier zorgen de deeltjes ervoor dat het herstel permanent is. Het zelf herstellende plastic is al in ontwikkeling sinds 2001.   Zelfherstelbare auto’s Onderzoekers van het Massachusetts Institute of Technology (MIT) hebben een zelf herstellend plastic ontwikkeld. Dit plastic kan uit zichzelf een kras of scheur vinden en herstellen. Naast dat het handig is voor de auto’s, is het ook handig voor het milieu. Tijdens het proces haalt het de benodigde CO2 uit de lucht. De techniek is afkomstig van planten: de onderzoekers hebben polymeer afgewisseld met cloroplasten, het celgedeelte dat verantwoordelijk is voor fotosynthese in planten.   Toekomstige gevolgen Doordat schades zichzelf kunnen herstellen zullen schadeclaims dus ook verminderen, welke gevolgen zal dit  hebben voor de autoverzekeringen en de verzekeringsmaatschappijen?  

Autonome auto's een goed idee?

Google komt met taxi’s zonder chauffeur. Er zijn al vele bedrijven bezig met het ontwikkelen van auto’s en taxi’s die kunnen rijden zonder chauffeur. Waymo, een zusterbedrijf van google, is al sinds april bezig met het testen van zelfrijdende auto’s in Arizona. In dezelfde staat is ook Uber bezig met het testen van zelfrijdende auto’s. Verder wil Mercedes ook taxi’s zonder bestuurder de weg op sturen. Zij verwachten dit volgend jaar te kunnen doen. Waymo loopt voor op de concurrentie, zij brengen namelijk in december al de taxi’s in dienst. De taxi dienst van Waymo heeft ook een eigen naam, deze luidt Waymo One. Waymo is al bijna tien jaar bezig met de ontwikkeling van de auto’s, maar tot nu is het alleen bij proefritten en proefprojecten gebleven. Het bedrijf stelde wel dat veiligheid boven alles gaat. Een aantal analisten van Morgan Stanley schatten in dat Waymo “ride-hailing” service al meteen 80 miljard dollar waard zal zijn. Dit komt vooral omdat Waymo de eerste is met zulke service en software. De technologie die ervoor ontwikkeld wordt zal nog eens 96 miljard dollar extra waard zijn. De auto’s die Waymo in gaat zetten zijn aangepaste MPV’s van het type Chrysler Pacifica plug-in hybride. Waymo heeft er voor gekozen 62 duizend Chryslers en nog 20 duizend Jaguar I-Pace te kopen om deze taxi dienst te realiseren. Beide soorten auto’s zijn elektrisch en is dus ook nagedacht over duurzaamheid. De kosten voor de klant zullen lager liggen dan normale taxi diensten. Dit komt doordat er geen chauffeur ingezet wordt in de taxi door intelligente software van Waymo. Ook Daimler autonoom   Daimler, moederbedrijf van Mercedes-Benz en Bosch, is op dit moment in San José bezig met het ontwikkelen van zelfrijdende taxi’s. Maar voor Daimler gaat het nog een jaar duren totdat ze de taxi’s op de markt brengen. Daimler gaat Mercedes S-klasse auto’s inzetten voor de taxi service. De bediening van deze auto wordt volledig overgenomen door een computer. De service wordt tot nu toe alleen aangeboden in West-San José. In dit deel van de stad zal de bevolking in de komende twintig jaar met 40 procent groeien, hierdoor ontstaan er grote uitdagingen voor de computer in het verkeer. Tot nu toe zit er wel nog altijd een medewerker van Daimler in zodat hij of zij kan ingrijpen, mocht het nog niet perfect zijn. Deze ontwikkeling zou een impact kunnen hebben op de autoverzekeringen en de premies daarvan. Dit heeft te maken met het feit dat wanneer er een ongeluk gebeurt wie er verantwoordelijk is. Het bedrijf die de taxi’s gebruikt of de maker van de software. En kun je ze wel aansprakelijk stellen. Wat denkt u?  

Wanneer is de digitale handtekening rechtsgeldig?

Steeds vaker laten bedrijven en overheden hun overeenkomsten en andere documenten ondertekenen met een digitale handtekening. Aan welke eisen moet de digitale handtekening voldoen, wil deze rechtsgeldig zijn? En mag je een arbeidsovereenkomst digitaal ondertekenen?    Vormen van digitale handtekeningen De term ‘elektronische handtekening’ is gedefinieerd in de Wet Elektronische Handtekening. Hierin worden drie vormen genoemd. De rechtsgeldigheid verschilt per vorm: Gewone elektronische handtekening Deze kennen we vooral van de ingescande versie van de handtekening van een persoon. Maar ook het drukken op een ‘akkoord knop’ valt hieronder. Wanneer achteraf deze vorm van ondertekening betwist wordt, dan is het aan u om aan te tonen dat de handtekening is gezet door de bedoelde persoon. Dat is doorgaans moeilijk, waardoor het af te raden is deze handtekening te gebruiken bij documenten waar de (economische) belangen groot zijn. Geavanceerde elektronische handtekening De geavanceerde elektronische handtekening kan alleen worden geplaatst als met een SSL-certificaat wordt gewerkt. Aan het bericht wordt dan een code gekoppeld, die duidelijk maakt wie de afzender is. Wanneer deze handtekening aan de volgende eisen voldoet, dan worden de ondertekende gegevens daadwerkelijk als ondertekend beschouwd. Zij is op unieke wijze aan de ondertekenaar verbonden; Zij maakt het mogelijk de ondertekenaar te identificeren; Zij komt zodanig tot stand, dat alleen de ondertekenaar er controle over heeft; Zij is op zodanige wijze aan de ondertekende gegevens verbonden, dat elke wijziging van de gegevens achteraf kan worden opgespoord. Gekwalificeerde elektronische handtekening Als het certificaat – nodig voor een geavanceerde elektronische handtekening – door een OPTA-erkende certificatiedienstverlener wordt uitgegeven, dan spreken we van een gekwalificeerde elektronische handtekening. Kunt u een arbeidsovereenkomst digitaal ondertekenen? Het is mogelijk om de arbeidsovereenkomst digitaal te (laten) ondertekenen. Van belang is dat het duidelijk is welke partijen hebben ondertekend. Een ingescande handtekening volstaat daarom niet. Er gelden echter een aantal uitzonderingen. De wet schrijft voor dat het relatie-, concurrentie- en boetebeding alsook de proeftijd schriftelijk ondertekend moeten worden. Staat een van deze bepalingen in de arbeidsovereenkomst, dan moet deze dus schriftelijk ondertekend worden om rechtsgeldig te zijn.

Ooit eens een vleugel of kunstwerk van 3x3m verhuisd?

Interview met Huub Groeneweg, eigenaar van Jan Schut Verhuizingen – relatie Havelaar & Van Stolk   Bij een verhuizing van de ene naar de andere woning komt vaak al veel kijken. Dat geldt helemaal voor de verhuizing van het volledige instrumentarium van een muziekorkest, een decor behorend bij een toneelstuk of een kunstwerk van 3x3 meter. Dergelijke objecten stop je niet zomaar even in een doos. ‘En juist dat maakt ons vak zo leuk’, vertelt Huub Groeneweg enthousiast. Hij is al bijna twintig jaar eigenaar van Jan Schut Verhuizingen uit Rotterdam.   Transport voor het Rotterdams Philharmonisch Orkest Al zo’n 40 jaar verzorgt Jan Schut Verhuizingen het transport van het volledige instrumentarium van het Rotterdams Philharmonisch Orkest. ‘Van Rotterdam naar Moskou en van Istanboel naar Praag, wij zorgen ervoor dat de musici hun instrumenten weer veilig aantreffen daar waar ze optreden’, vertelt Huub Groeneweg. ‘Vocht en te veel trillingen, daar moeten we voor waken. We vervoeren de instrumenten in speciale transportkoffers naar de plaats van bestemming. Een vleugel stop je echter niet zo gemakkelijk in een transportkoffer. Deze demonteren en monteren wij, zonder dat er geschroefd of geboord hoeft te worden.’ Verhuizen vergt improvisatietalent ‘Met een verhuislift kunnen wij het gros van een interieur of kantoorinrichting naar de begaande grond brengen of juist naar de derde verdieping. Maar er gaat geen week voorbij zonder dat een beroep op ons improvisatietalent wordt gedaan. Zo hebben we eens een kunstwerk van 3x3m moeten verhuizen. Het hing bovenin een appartementencomplex. Alleen door een aantal ramen te verwijderen en het op de juiste manier in te pakken, konden we het met een takelwagen naar beneden krijgen. Dan klap je wel even in je handen als het is gelukt.’ Erkende Verhuizers De voorloper van het bedrijf is opgericht in 1938, door een aantal broers. In 1945 zijn zij uit elkaar gegaan, waarna een van de broers zelfstandig verder is gegaan. In 1975 is Huub Groeneweg bij het bedrijf in dienst gekomen als verhuizer, hij werd na 25 jaar eigenaar en zit nu al 40 jaar in het vak. ‘Onze ervaring maakt dat klanten voor ons kiezen. Niet alleen ik zit al jaren in het vak, ook meerdere van mijn zeventien collega’s. Wij hebben ook allemaal een of meerdere opleidingen gevolgd bij het Verhuiscollege van de branchevereniging Erkende Verhuizers. Wij weten dus waarover we praten.’   Wie heeft die kras gemaakt? Het risico dat Jan Schut Verhuizingen loopt, is dat er spullen tijdens het verhuizen beschadigd raken. Toch zit het grootste risico ‘m in de klanten die denken dat hun spullen mooier uit de verhuiswagen komen, dan dat ze erin zijn gegaan. Een tafel die in het oude pand in een donkere hoek stond, bevat in het nieuwe pand – pal in de zon – ineens een kras. ‘Hoe komt die kras daar?’ is dan de grote vraag. ‘Als je discussies hierover echt wilt uitsluiten, dan moet je voorafgaand aan de verhuizing ieder object afzonderlijk inspecteren op eventuele beschadigingen. In de praktijk is dit niet haalbaar, er zou veel te veel tijd in gaan zitten. Met aandacht verhuizen, goed communiceren en vertrouwen wekken bij de klant behoren daarom tot onze speerpunten’, aldus Huub Groeneweg. Havelaar & Van Stolk voelt haast als familie ‘Al voordat ik als verhuizer bij het bedrijf kwam, was Havelaar & Van Stolk de partij die Jan Schut Verhuizingen adviseerde op het gebied van verzekeringen. Dat ze dat na al die jaren nog steeds doen, zegt genoeg. We kennen elkaar door en door, het voelt bijna familiair. Meerdere keren per jaar heb ik contact met Ruud Bindels, onze accountmanager. Zakelijke en ook persoonlijke kwesties komen aan bod. Het is gewoon heel prettig en vertrouwd communiceren.’  

Belangrijkste wetswijzigingen per 2019 voor ondernemers met personeel

Vergoeding bij ongeval Is uw organisatie aansprakelijk voor een situatie waardoor iemand overlijdt of ernstig en blijvend letsel oploopt, dan moet een vergoeding betaald worden aan deze persoon of zijn naasten. Dit staat in de nieuwe Wet vergoeding affectieschade. De vergoeding die betaald moet worden is afhankelijk van de situatie en bedraagt tussen de 12.500 en 20.000 euro.Via een bedrijfsongevallenverzekering kunt u zich als werkgever hiervoor verzekeren Extra geboorteverlof Nieuw is ook de Wet invoering extra geboorteverlof. Op grond van deze wet hebben werknemers van wie hun vrouw of vriendin na 1 januari 2019 is bevallen, recht op een volledige werkweek betaald verlof. Voorheen was dit twee dagen. Uw werknemer kan het verlof direct na de bevalling opnemen of de vrije dagen verspreiden over de eerste vier weken na de geboorte. In 2020 wordt het geboorteverlof nog verder uitgebreid. Uw werknemers mogen dan in het eerste halfjaar na de geboorte vijf weken verlof opnemen. Zij krijgen van het UWV tijdens dit verlof een uitkering van 70 procent van hun loon. In die periode hoeft u uw werknemers geen loon te betalen. Aanpassing minimumloon Op 1 januari 2019 wordt het minimumloon aangepast. Het wettelijk minimumloon (WML) voor volwassenen (vanaf 22 jaar) stijgt iets. Bij een volledig dienstverband gaat het om 1.615,80 euro bruto per maand. Het minimumjeugdloon stijgt ook iets. Bekijk het volledige overzicht met nieuwe bedragen per leeftijd op de website van de Rijksoverheid. 30%-regeling buitenlandse werknemers verkort Heeft u buitenlandse werknemers in dienst (of gaat u deze in 2019 in dienst nemen), en hebben zij een specifieke deskundigheid die niet of nauwelijks te vinden is op de Nederlandse arbeidsmarkt, dan mag u gebruik maken van de 30%-regeling. Dit houdt in dat u 30 procent van het loon, inclusief vergoedingen, belastingvrij mag verstrekken. De looptijd van deze regeling was acht jaar en wordt op 1 januari 2019 verkort naar vijf jaar. Deze verkorting gaat gelden voor zowel nieuwe als bestaande werknemers. Voor die gevallen waarvan de looptijd in 2019 of 2020 zou eindigen door de verkorting, komt een overgangsrecht. De voorwaarden van de 30%-regeling blijven verder gelijk.  

Schade aan woningen door droogte vaak niet verzekerbaar

Door de langdurige droogte afgelopen zomer hebben veel particulieren schade opgelopen aan hun woning, waarvan de gevolgen vaak niet verzekerbaar zijn. Het Verbond van Verzekeraars adviseert woningeigenaren om zelf te investeren in versterkende maatregelen. Hiervoor heeft de overheid samen met verzekeraars eind 2017 het Fonds Duurzaam Funderingsherstel opgetuigd. In kaart brengen risico’s droogte Zomers waarin het zo droog was als dit jaar, komen eens in de dertig jaar voor. Toch blijkt uit recent onderzoek dat de kans op droogte toeneemt in de toekomst. In het Klimaatrapport uit 2017 heeft het Verbond van Verzekeraars geadviseerd om aandacht te hebben voor de gevolgen van langdurige droogte. Dat betekent niet alleen goed in kaart brengen wat de risico’s zijn, maar ook helder communiceren over wat wel en niet is verzekerd. Paalrot en scheuren in woningen In ons land heeft de extreme droogte geleid tot meer schade. Zo rapporteert de Stichting Salvage meer woningbranden. En volgens het Verbond van Verzekeraars kunnen rubbertjes indrogen, die later bij een hevige regenbui tot schade leiden. De langdurige droogte heeft ook geleid tot een dalende grondwaterspiegel en bodemverzakkingen. Hierdoor bestaat de kans op paalrot en scheuren in woningen. Vaak is deze schade niet verzekerbaar. Fonds Duurzaam Funderingsherstel Het Verbond voor Verzekeraars adviseert woningeigenaren om zelf te investeren in versterkende maatregelen. Hiervoor heeft de overheid samen met verzekeraars eind 2017 het Fonds Duurzaam Funderingsherstel opgetuigd. De funderingslening van dit fonds is bedoeld voor de financiering van noodzakelijk funderingsherstel van woningen door woningeigenaren. De lening is beschikbaar in gemeenten en provincies die zijn aangesloten bij het fonds. Generieke (standaard)dekkingen voor schade door droogte Deze maand wordt in samenwerking met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een overzicht gepubliceerd van de gedekte klimaatrisico’s voor particulieren en ondernemers. Dit zijn generieke (standaard)dekkingen die per verzekeraar kunnen verschillen. In de polisvoorwaarden van elke afzonderlijke verzekeraar staan de exacte dekkingen vermeld.  

dure reparaties voor elektrische auto's maar verzekeren is goedkoop!

Wie schade heeft gereden met een elektrische auto, raakt meer geld kwijt bij een garage dan een auto die rijdt op benzine of diesel. Toch kost de verzekering van een kleine- of middenklasse elektrische auto niet veel meer. Ook al zal dit in de toekomst veranderingen met zich meebrengen. De mensen met een elektrische auto zullen hier mee in stemmen. De aanschaf van zo’n auto is duurder dan een benzine auto, maar daarna kun je besparen. Je hoeft bijvoorbeeld niet te zoeken naar welke benzinepomp het goedkoopste is. Onderhoud aan de auto valt ook mee. Doordat de elektrische auto veel minder bewegende onderdelen heeft. Je hebt veel minder vaak reguliere onderhoud nodig bij de auto. Dure onderdelen. Als de elektrische auto kuren begint te krijgen of de bumper wordt kapot gereden, kan dit wel een dure grap worden. Zoals bij de Tesla bijvoorbeeld, als de bumper of wat dan ook kapot gaat, moeten er veel kabels losgemaakt worden. Nadat het onderdeel vervangen is zullen de kabels weer precies verbonden worden als daarvoor. Er is dus veel specialistische kennis voor nodig. Specialistische monteurs. Een “gewone” monteur mag dan ook niet zomaar aan een elektrische auto zitten sleutelen. Je moet aan bepaalde procedures voldaan hebben. Dit komt doordat er op bepaalde onderdelen hoge spanning staat. Daar zijn dus certificaten voor nodig. De directeur van Tesla, Elon Musk, heeft natuurlijk het liefst dat iedereen met een Tesla naar een merkdealer gaat voor onderhoud en herstel van de auto, maar de EU heeft het verboden om hier een verplichting van te maken. Niet alleen de merkgebonden dealers moeten toegang hebben tot de technische informatie van de fabrikanten, maar ook de universele garages. Imitatieonderdelen. Een andere reden waardoor elektrische auto’s duurder zijn, is dat er voor een elektrische auto bijna nooit goedkopere imitatieonderdelen te verkrijgen zijn. Voor andere automerken met een benzine auto zijn er veel meer imitatieonderdelen te verkrijgen die op de auto passen. Maar ook wisselen merken onderling onderdelen uit, hierdoor kunnen de prijzen onderdrukt worden. Verzekeringen. Hierdoor zou je denken dat de verzekeringen duurder zullen zijn, toch is dat niet zo. Door de vergelijkingssite Independer is uitgezocht wat een all-risk verzekering nou kost voor verschillende soorten auto’s. Hetgeen wat hierbij opviel was dat een verzekering voor een plug-in hybride Volkswagen Golf minder per maand kost dan een golf die rijdt op benzine of diesel. Dat geldt ook voor een Toyota Prius of een Nissan Leaf. Bij kleine auto’s zijn de verschillen minimaal. Het verzekeren van een Volkswagen Up op benzine kost een paar euro per maand minder dan een verzekering voor een elektrische Up.  

Hoge stijgingen van de zorgpremies in 2019

De zorgpremie zal stijgen in 2019. Het maakt niet uit bij welke zorgverzekering u zit, maar bij elke zorgverzekering zullen de prijzen stijgen. Het verschil kan oplopen van een paar tientjes tot 144 euro per jaar. Dit laatste gaat vooral over de klanten van ONVZ met een restitutiepolis. Door deze verhoging zitten de verzekerden bij de duurste verzekeraar van 2019. Het maandbedrag van ONVZ komt dan op 134 euro. Deze verzekerden zijn niet de enige, de verzekerden met een restitutiepolis van PNOZorg en VvAA zijn dat bedrag vanaf 2019 ook kwijt. Voor het grootste gedeelte van de Nederlanders ligt het maandbedrag toch een stuk lager. Dit bedrag is ongeveer 115 euro per maand. Dat is gemiddeld 6 euro hoger dan dit jaar, zo het ministerie van VWS het Becijferd. Per jaar betaald de gemiddelde Nederlander 1385 euro aan zorgpremie. Voor wie overweegt dit jaar nog over te stappen, geeft de consumentenbond nog wel een tip. Laat je niet alleen leiden door de hoogte van de premie, maar zorg dat je je ook verdiept in de voorwaarden van de polis.     Verschil in polissen Het kan nogal een verschil zijn voor at voor een polis je kiest, de keuzen bestaan bijvoorbeeld uit een natura-, restitutie- of combinatiepolis. Zo neemt de verzekeraar bij een naturapolis alle zorgkosten op zich, zolang het een contract heeft met die partij. Bij de restitutiepolis krijgt de verzekerde volledig de zorgkosten vergoed en heeft meer keuze tussen verschillende zorgaanbieders. En de combinatiepolis zit tussen de naturapolis en de restitutiepolis in. Het kan een groot deel van de verschillen in prijs verklaren.   Stijging van 75 procent. In 2006 betaalden verzekerden nog 68,10 euro voor een basisverzekering, maar vanaf 2019 zullen zij al 118 euro aan premie betalen. Sinds de invoering van het huidige zorgstelsel in 2006 is de premie vrijwel elk jaar gestegen. De enige uitzonderingen waren in de jaren 2013 en 2014. In die jaren daalde de zorgpremie licht. Alleen stond daar een fikse verhoging van de eigen risisco tegenover. In 2016 werd er door de overheid een rem op die stijging gezet. Sindsdien is de verplichte eigen risico 385 euro. Dus enige manier om in 2019 nog goedkoper uit te zijn dan de gemiddelde maandbedragen is door het eigen risico te verhogen. Door de eigen risico te verhogen bij de basisverzekering gaat de premie omlaag, hierdoor komt de prijs van de verzekering wel onder het gemiddelde bedrag uit.   De zorgtoeslag De maximale zorgtoeslag stijgt ook mee in 2019. De zorgtoeslag zal stijgen met 65 euro. En voor alleenstaanden met een minimum inkomen zelfs meer. Dit bedrag zal 132 euro stijgen. Het maximale bedrag voor een eenpersoonshuishouden zal 1197 euro zijn. Voor een huishouden met meerdere personen met een minimuminkomen zal het bedrag stijgen met 196 euro, tot een maximaal bedrag van 2237 per jaar.  

Cookie instellingen