Nieuws

Autoschade per 1 juli sneller afgehandeld

  Vanaf 1 juli 2021 starten verzekeraars met de Directe Schadeafhandeling bij schade aan WA-verzekerde personenauto’s.   Achtergrond Vanaf 1 juli heb je als klant de keuze om de schade door jouw eigen verzekeraar af te laten handelen. Bij schade aan je auto door andermans toedoen moest je, wanneer je niet allrisk verzekerd bent en geen verhaalsrechtsbijstand hebt, zelf of via de Havelaar & van Stolk naar de verzekeraar van de aansprakelijke partij stappen. De Directe Schadeafhandeling brengt daar vanaf 1 juli 2021 verandering in. Deze geeft jou als klant de keuze om de schade door de eigen verzekeraar af te laten handelen.   Wat verandert er voor jou? Bijna alle soorten schade kun je melden bij je eigen vertrouwde verzekeraar of bij Havelaar & van Stolk. Dat geldt voor de inboedel- en opstalverzekering, maar ook bij de allrisk dekking van de autoverzekering. Alleen bij de WA-dekking en de WA beperkt cascodekking was dat niet zo: je stapt naar de in dat geval aansprakelijke partij. De verandering naar de Directe Schadeafhandeling heeft dan ook veel voordelen: Schade wordt door eigen verzekeraar/adviseur sneller afgehandeld; Je klopt gewoon aan bij de eigen verzekeraar/Havelaar & van Stolk en meldt je schade;  Schade wordt eenvoudiger afgehandeld voor je; Je behoudt het recht om de verzekeraar van de aansprakelijke partij aan te spreken; Jij als klant of jouw adviseur hoeft niet meer zelf in gesprek te gaan met de aansprakelijke partij; Verzekeraars en adviseurs hebben nauwer contact met hun eigen klant. Zij kunnen daardoor werken aan een hogere klanttevredenheid en een sneller afhandelingsproces; Verzekeraars en adviseurs kunnen de klant laten profiteren van dienstverlening die er al is voor eigen allrisk verzekerden. Zo kunnen klanten hun voertuig via het netwerk van de verzekeraar laten herstellen, zodat ze verzekerd zijn van kwaliteit;   Ben je verzekerd via ons? Dan nemen wij de aansprakelijkheidsstelling richting de verzekeraar van je over.   Wanneer is het van toepassing?     Directe Schadeafhandeling is van toepassing in de volgende gevallen: Bij een botsing van een personenauto, verzekerd op een particuliere polis, met een ander motorrijtuig; Wanneer de bestuurder van het andere motorrijtuig geheel of gedeeltelijk aansprakelijk is voor de botsing; Zowel de personenauto als het andere motorrijtuig moet zijn voorzien van een Nederlands kenteken geregistreerd bij RDW. Directe Schadeafhandeling is niet van toepassing bij: Letsel- en overlijdensschade; Wanneer de aansprakelijke partij onbekend of onverzekerd is; Wanneer de aansprakelijkheid niet komt vast te staan; Wanneer er geen geldige WAM-verzekering is (geschorst, niet toegestane WAM-uitsluiting). Waar sprake is van gebruik van alcohol, drugs, medicijnen of andere middelen die de rijvaardigheid beïnvloeden, fraude, of als de bestuurder niet mag rijden. Maar ook in deze gevallen adviseren wij je de schade gewoon bij ons te melden. Dan helpen we natuurlijk ook.   Schade? Ook dan zijn we er voor jou. Heb je schade aan je motorrijtuig en heb je een WA of WA+ beperkt casco dekking? Dan lossen wij dit vanaf 1 juli dus nóg sneller voor je op. Welke schade je ook hebt, laat het ons zo snel en volledig mogelijk weten. Ook als je denkt dat Directe Schadeafhandeling niet van toepassing is op jouw schade. We denken graag met je mee en vinden altijd een oplossing.    

Per 1 juli 2021 de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR)

Waarschijnlijk heeft u er al van gehoord: per 1 juli 2021 treedt de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) in werking. Een wet die tot doel heeft het bestuur en toezicht van verenigingen en stichtingen te verstevigen en daarmee grote gevolgen heeft voor bestuursleden en toezichthouders van deze organisaties.   Een kleine greep uit wat er gaat veranderen er worden eisen gesteld aan het handelen van bestuursleden en toezichthouders; de (hoofdelijke) aansprakelijkheid van bestuursleden en toezichthouders wordt uitgebreid; voor toezichthoudende organen van verenigingen en stichtingen gaan dezelfde eisen gelden als voor RvC's van ondernemingen; Hoe kunt u het bestuur en de toezichthouders beschermen? Een Bestuurders – en Commissarissen aansprakelijkheidsverzekering (BCA) beschermt bestuurders en toezichthouders en hun privé vermogen. Wat kunnen wij u bieden? De Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering biedt dekking tegen persoonlijke aansprakelijkheid van de bestuurders. Zo heeft u als bestuurder dekking tegen aanspraken op uw privé vermogen. In de bijgevoegde verzekeringskaart en aanvraagformulier kunt u alle informatie, premie en voorwaarden terugvinden over de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering. Het aanvraagformulier is tevens de offerte, de premie staat achter het gewenste verzekerd bedrag. Heeft u interesse in deze verzekering dan kunt u gebruiken maken van de bijgevoegde link hier vindt u de benodigde documentatie. Heeft u vragen, neem dan contact met ons op. U kunt ons bellen of mailen.

Is uw autoverzekering verzekerd via het Unilever collectief ?

11-02-2021 Een fout in de nieuwe verzekeringsdocumenten van uw autoverzekering bij Allianz Nederland Schadeverzekering U bent via Havelaar & van Stolk voor uw auto verzekerd bij Allianz. In de week van 1 februari 2021 heeft u uw jaarlijkse verzekeringsdocumenten van Allianz ontvangen. Helaas heeft Allianz hierin een fout gemaakt en heeft u een aanzienlijke premieverhoging ontvangen.   Wat is er gebeurd? In onze begeleidende brief bij de verzekeringsdocumenten hebben wij u geïnformeerd dat Allianz de premies voor de autoverzekering grondig heeft herzien. Voor de bepaling van de hoogte van de premie zijn er vanaf nu meer premiebepalende factoren. Hierdoor is de premie beter afgestemd op de specifieke risico’s per voertuig en verzekerde. Helaas is bij Allianz deze omzetting naar een nieuwe tariefstructuur niet goed gegaan, waardoor u een veel hogere premieverhoging hebt ontvangen dan 4% die het zou moeten zijn.   Wat nu? U hoeft niets te doen. Allianz heeft toegezegd deze fout op korte termijn te herstellen. We verwachten dat u binnen 2 weken de correcte verzekeringsdocumenten ontvangt. Indien de premie bij u geïncasseerd wordt via automatische incasso, wordt de correctie tijdig doorgevoerd zodat bij u de juiste premie wordt geïncasseerd. Bij een andere betalingswijze ontvangt u een nieuwe acceptgirokaart voor betaling van de juiste premie. U heeft tot 1 april de tijd om deze juiste premie over te maken. U hoeft zich geen zorgen te maken dat er geen verzekeringsdekking is voor uw auto.   Heeft u al contact met ons opgenomen? Heeft u al contact met ons opgenomen en is het voor u in orde gemaakt door onze adviseurs, dan hoeft u niets te doen Heeft u nog geen contact met ons opgenomen, maar wel een flink hogere premienota ontvangen, wacht u dan even de correctie van Allianz af. Zodra u deze heeft ontvangen, kunt u uiteraard alsnog contact met ons opnemen Heeft u aangegeven de verzekering te willen beëindigen, maar wilt u hier nu op terugkomen, of na ontvangst van de juiste premienota, dan maken we dat graag voor u in orde. We begrijpen dat dit voor u een bijzonder vervelende situatie is en we betreuren de gang van zaken. Als uw verzekeringsadviseur hebben we er alles aangedaan om deze situatie adequaat met Allianz op te lossen, zodat u zo snel mogelijk de juiste premienota ontvangt.   Mocht u na het lezen van deze informatie nog vragen hebben, neemt u dan gerust contact met ons op via mail particulier@havelaar.com. U kunt ook een bericht versturen via Whatsapp 06 829 16 593.   Met vriendelijke groet   Team particulier Simone Bruinzeel, Karin Keehnen, Dillip Sitabakas, Ferrie dessauvagie, John den Boer, Karin Brouwer en Yvonne Hoeven    

Noodplan verlengd, dit zijn de wijzigingen

Met het versoepelen van de coronamaatregelen heeft het kabinet een verdere stap gezet richting het “managen” van de coronacrisis. Het eerder afgekondigde noodplan wat half maart jl. in werking is gesteld, loopt bijna af en het kabinet trekt nog eens 13 miljard euro uit om verdere ondersteuning te bieden aan ondernemers en banen te behouden in de komende maanden. In dit artikel zetten wij de belangrijkste wijzigingen voor u op een rijtje. Verlenging en uitbreiding noodpakket Door de aanhoudende impact van het coronavirus op de economie heeft het kabinet gewerkt aan een vernieuwd pakket aan maatregelen voor de komende periode. De insteek van dit pakket is het behoud van zoveel mogelijk banen en het bieden van een gerichtere ondersteuning aan de bedrijven groot en klein die langzamerhand weer opstarten in de veranderde Nederlandse economie. Het herstel kan in sommige sectoren nog lang gaan duren en deze maatregelen moeten dit leed verzachten. Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB Een nieuwe regeling is de tegemoetkoming Vaste Lasten MKB. Deze regeling ondersteunt ondernemers in de hard getroffen sectoren als o.a. horeca, recreatie, cultuur en evenementen in de vaste materiële kosten. Deze regeling is een voortvloeisel uit de oude TOGS-regeling en bedoeld voor de specifieke sectoren die hier gebruik van hebben kunnen maken in het eerste noodplan. Bedrijven krijgen afhankelijk van de omvang van het bedrijf, de hoogte van de vaste kosten en de mate van omzetderving (minimaal 30 procent) een tegemoetkoming voor hun vaste lasten tot een maximum van 20.000 euro voor de komende drie maanden. NOW-regeling verlengd en aangepast Wanneer u als ondernemer minstens 20% omzetverlies verwacht kunt u vanaf 6 juli 2020 een nieuwe tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen via UWV voor de maanden juni, juli en augustus. Deze verlenging van de bestaande NOW-regeling werkt op dezelfde manier als voorheen maar wordt op bepaalde punten wel gewijzigd. De bedoeling is dat deze tegemoetkoming gebruikt wordt om het personeel door te blijven betalen. In de vernieuwde NOW-regeling wordt de vaste opslag verhoogd van 30 naar 40% om een bijdrage te leveren aan de andere kosten dan de loonkosten. Maart 2020 wordt als referentiemaand genomen voor bepaling van de loonsom. Aanvullend is ook dat de maand maart als referentiepunt genomen wordt voor de al lopende NOW-regeling als de omzet in maart-mei hoger is dan in januari-maart. Dit om ook seizoengebonden bedrijven tegemoet te komen. Als bedrijf mag u als u gebruik maakt van de NOW-regeling: geen winstuitkering aan aandeelhouders doen; geen eigen aandelen inkopen; geen bonussen aan het bestuur en directie uitkeren. Bij ontslag wordt nog steeds gecorrigeerd op de subsidie, maar in deze nieuwe NOW-regeling wordt de subsidie niet meer extra verlaagd (ontslagboete) bij bedrijfseconomisch ontslag. Als u voor meer dan 20 werknemers bedrijfseconomisch ontslag moet aanvragen, bent u verplicht dit te overleggen met de vakbonden. Dit sluit aan bij de regelgeving rondom collectief ontslag. Ook blijft de wettelijke bescherming bij ontslag gewoon van kracht. Bij- en omscholing van werknemers wordt een vast onderdeel van de NOW-regeling. Omdat de coronacrisis in veel branches vraagt om andere vaardigheden worden ondernemers die NOW-regeling aanvragen verplicht om hun werknemers te stimuleren om zich bij- of om te scholen. Het kabinet stimuleert programma’s die vanaf juli online cursussen en ontwikkeladviezen aanbiedt. TOZO – overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers verlengd Zelfstandigen kunnen tot eind augustus 2020 gebruik maken van de tegemoetkoming Zelfstandige Ondernemers. Deze regeling is verlengd en vult voor ZZP’ers het inkomen aan tot het sociaal minimum. Deze TOZO-regeling wordt verzorgd door de gemeente. In de verlenging van deze regeling wordt nu een partnerinkomenstoets opgenomen.  Dit betekent dat alleen huishoudens met een inkomen onder het sociaal minimum aanspraak kunnen maken op een tegemoetkoming in het levensonderhoud. Op deze manier wordt de ondersteuning voor levensonderhoud gericht op het garanderen van het sociaal minimum op huishoudniveau. Voor flexwerkers wordt op dit moment gewerkt aan een regeling. Belastingmaatregelen zijn ook verlengd U kunt als getroffen ondernemer een langere periode gebruik maken van belastinguitstel. Deze periode is verlengd tot 1 september 2020. Verzuimboetes voor niet op tijd betalen hoeven niet te worden voldaan. Andere maatregelen als de versoepeling van het urencriterium voor ZZP’ers en het pauzeren van de hypotheekverplichting worden ook verlengd tot 1 september 2020. De belastingrente en invorderingsrente voor alle andere belastingen blijven tot 1 oktober 2020 verlaagd naar 0,01%. Heeft u ondersteuning nodig? Heeft u hulp nodig bij het aanvragen van de regelingen? Wilt u meer advies over welke stappen u als ondernemer kunt nemen? De adviseurs van Havelaar & van Stolk staan voor u klaar om u zoveel mogelijk te ondersteunen waar u dat nodig heeft. Neem contact met ons op, wij helpen u graag.  

Q&A coronavirus

De uitbraak van het coronavirus leidt tot een enorme ontwrichting van het leven. Bij Havelaar & van Stolk krijgen we verschillende vragen over de dekkingen door deze uitbraak. In het algemeen kunnen we zeggen dat er maar beperkt dekking wordt geboden door verzekeraars. De belangrijkste boodschap is dat een goede voorbereiding voor dit soort incidenten essentieel is. Coronavirus en uw organisatie Waar kan uw organisatie tegenaan lopen? Veiligheid en gezondheid van uw medewerkers, verminderde productiecapaciteit, problemen met toeleveranciers, uitdagingen qua transport van en naar China. Allemaal aspecten die verbonden zijn aan de continuïteit van uw bedrijf. Daarom is het verstandig na te denken hoe crisismanagement bij uw organisatie is vastgelegd. Niet alles is te verzekeren, dus neem de regie waar mogelijk in eigen handen. Ondernemersorganisaties: 4 corona-scenario’s met maatregelen Omdat de nood nu hard oploopt bij veel ondernemers hebben VNO-NCW en MKB-Nederland voor vier scenario’s uitgewerkt met wat er moet gebeuren om te zorgen dat de economische gevolgen van het coronavirus beheersbaar blijven. De scenario’s lopen uiteen van een tijdelijke situatie tot het ondenkbare met langdurige en grootschalige uitval in grote delen van de economie. Download deze scenario’s: Scenarios Noodpakket Overzicht van alle regelingen voor ZZP en MKB De KvK heeft een handig overzicht gemaakt van alle (nood)maatregelingen die er voor Z.Z.P.-ers en MKB zijn voor  korte en lange termijn. Deze leest u terug op onderstaande link: KVK corona Verruimde BMKB-regeling Aanvragen voor de verruimde BMKB-regeling kunnen morgen al ingediend worden. Ondernemers die door het coronavirus problemen ervaren kunnen daarmee steun krijgen. Daarnaast denkt het kabinet na over verdere maatregelen. Klik hier voor meer informatie: Verruimde BMKB-regeling Vragen over schadeverzekeringen Bij een uitbraak van een virus is er meestal geen materiële schade. Dat is het grootste obstakel voor dekking. Bij een uitbraak kan uw bedrijf wel degelijk financiële schade ondervinden. Bijvoorbeeld door geen of minder productiecapaciteit van uw toeleveranciers of onderbreking van toevoer ontstaan dooroverheidsmaatregelen. Of door claims van uw afnemers, zonder dat u blaam treft. Zijn er oplossingen op verzekeringsgebied? In principe bieden verzekeringen geen dekking omdat er geen sprake is van materiele schade. Uitbraak van een wereldwijd virus is een geval van overmacht. De mogelijke uitzonderingen zitten vaak in aanvullende dekkingen. Enkele verzekeraars in binnen- en buitenland bieden deze aan met zeer beperkte limieten.   Meest gestelde vragen Heeft een horecabedrijf dekking voor maaltijdbezorging? Veel horecabedrijven zijn gesloten als gevolg van het coronavirus. Heeft u bijvoorbeeld een restaurant, die overgaat tot bezorging? Dan zijn er verzekeraars die hier tijdelijk coulant mee omgaan door een WA-dekking te bieden bij schade tijdens maaltijdbezorging voor (bestel)auto's. Een werkgever heeft een verzuimverzekering. Een of meerdere werknemers zijn ziek geworden door het coronavirus. Kan hij een beroep doen op de verzuimverzekering? Ja, als de werknemer door ziekte niet in staat is zijn werkzaamheden te verrichten. Let er wel op dat er alleen dekking is als aan alle polisvoorwaarden is voldaan. Vanwege vrees voor het coronavirus kan ik geen werk verrichten. Keert een arbeidsongeschiktheidsverzekering dan uit? Nee, een arbeidsongeschiktheidsverzekering dekt inkomensverlies ten gevolge van ziekte of arbeidsongeschiktheid. Daar is in deze situatie geen sprake van. Worden mondkapjes of handgel vergoed? Nee, mondkapjes en handgel worden niet vergoed uit de basisverzekering of de aanvullende verzekering. Vragen over reizen en annuleren De annuleringsverzekering biedt geen dekking als u vanwege het coronavirus uw reis ‘vrijwillig’ annuleert of afbreekt. Om dit te verduidelijken geven we u een aantal voorbeelden: U wilt uw (zaken)reis annuleren Als de vliegmaatschappij niet meer op uw bestemming vliegt, dan zijn de kosten voor het ticket voor hun of vo or de  reisorganisatie. Als er wel nog vluchten gaan en het gebied toegankelijk is, dan is er geen dekking op de annuleringsverzekering als u besluit niet te reizen. Een negatief reisadvies van Buitenlandse Zaken staat los van de dekking op uw polis. U wilt uw (zaken)reis afbreken In het vakjargon heet dit ook wel repatriëren. Als de autoriteiten u verplichten het gebied te verlaten, dan is er dekking op uw reisverzekering voor terugkeer naar Nederland. Zonder die verplichting is er geen dekking. Ook niet voor kosten voor verblijf. U wordt ziek op reis In het geval u besmet raakt met het coronavirus, dekt uw zorgverzekering de noodzakelijke medische kosten tot 100 procent van het Nederlands tarief. Heeft u ook een reisverzekering? Dan betaalt de reisverzekeraar de noodzakelijke kosten die daarboven komen, eventueel met een maximering. U organiseert een evenement Het uitstellen of afgelasten van een evenement, kan gedekt zijn als in de evenementenverzekering een annuleringsdekking is opgenomen. Vragen over pensioenpremie(afdracht) Pensioenpremie: wat kan en moet ik doen als ik deze niet kan betalen? De overheid heeft met haar noodplan voor banen en economie een mooie steun gegeven voor de salarissen van uw personeel. U kunt, als u door de coronacrisis wordt geraakt, gebruik maken van het Noodloket waar u een ondersteuning wordt geboden in de loonkosten. Maar hier vallen secundaire arbeidsvoorwaarden als pensioen (nog) niet onder. Wat moet en kunt u dan doen als u de pensioenpremie niet kunt betalen? Beroep doen op betalingsvoorbehoud In een pensioenregeling is vaak een betalingsvoorbehoud opgenomen in de zin van art. 12 Pensioenwet opgenomen. Wanneer u op deze bepaling een beroep wilt doen, moet u aan de volgende voorwaarden voldoen: • Het stopzetten of verminderen van de premie heeft alleen betrekking op de bijdrage van de werkgever. De bij de werknemer ingehouden eigen bijdrage moet wel worden betaald aan de uitvoerder; • Er moet sprake zijn een ingrijpende wijziging van omstandigheden. Vooral het laatste is moeilijk aan te tonen. De situatie moet er een van evidente overmacht zijn en het moet gaan om omstandigheden die bij het afsluiten van de pensioenpremie nog niet bekend waren. Financieel onvermogen om te betalen kan hieronder verstaan worden. Wanneer u als ondernemer het betalingsvoorbehoud inroept, kan de toekomstige pensioenopbouw tijdelijk worden verlaagd of beëindigd. Is er geen betalingsvoorbehoud in de pensioenregeling opgenomen of voldoet u niet aan de voorwaarden dan kunt u zich niet onttrekken aan de plicht tot het betalen van de premies onttrekken. Wat gebeurt er als ik de premies niet betaal? Wanneer u de premies niet betaalt aan de verzekeraar, dan zal de verzekeraar deze uiteindelijk stopzetten en de risicodekkingen laten vervallen. Dit kan pas nadat de werknemers op de hoogte zijn gesteld en er alles aan gedaan is om de premies alsnog te innen middels aanmaningen. Pas drie maanden na het informeren van de werknemers mag de verzekeraar de pensioenopbouw stopzetten en de risicodekkingen laten vervallen. Hierin mag de verzekeraar de pensioenopbouw stopzetten met terugwerkende kracht tot uiterlijk vijf maanden voor het informeren van de werknemers. Het laten vervallen van de risicodekkingen mag niet met terugwerkende kracht. Dit kan voor uw werknemers gevolgen hebben, bijvoorbeeld bij het partnerpensioen als de werknemer na stopzetting komt te overlijden. Als u als werkgever geen beroep heeft gedaan op het betalingsvoorbehoud, kunt u aansprakelijk worden gesteld. Het is dus van groot belang dat u beroep doet op een eventueel betalingsvoorbehoud. Aangesloten bij een bedrijfstakpensioenfonds, wat kan ik doen? Wanneer u verplicht aangesloten bent bij een bedrijfstakpensioenfonds (BPF) dan kunt u geen aanspraak malen op het betalingsvoorbehoud. Als u uw premienota niet kunt betalen moet u dit ‘onverwijld’, oftewel binnen 14 dagen nadat de betaaltermijn van de premienota is verstreken, melden aan het bedrijfstakpensioenfonds. Doet u dit niet, dan bent u als bestuurder hoofdelijk aansprakelijk voor het betalen van de achterstallige pensioenpremie. Maak dus zo spoedig mogelijk melding van uw onmacht om te betalen. Pensioenuitvoerders komen ondernemers tegemoet Zaterdag 21 maart hebben de Stichting van de Arbeid, de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars afgesproken om ondernemers in acute problemen door de coronacrisis tegemoet te willen komen. Gezamenlijk hebben zij aangekondigd om voor ondernemers maatwerk uit te voeren op de volgende punten Pensioenuitvoerders treffen met individuele werkgevers die acute geldproblemen hebben een betalingsregeling. De individuele werkgever meldt zich in dat geval bij het pensioenfonds, de verzekeraar of de premiepensioeninstelling. De betalingstermijnen waarbinnen werkgevers pensioenpremies moeten afdragen, worden voor getroffen sectoren en werkgevers - binnen de wettelijke mogelijkheden - verruimd. Pensioenuitvoerders voeren een minder strikt invorderingsbeleid bij het innen van pensioenpremies. Dat kunnen ze bijvoorbeeld doen door in getroffen sectoren het inschakelen van incassobureaus en/of het opleggen van administratieve boetes uit te stellen. Doordat de situatie met de dag verandert is niet direct gezegd welke mogelijkheden voor wie gaan gelden. Hierover vindt zo spoedig mogelijk overleg plaats tussen de betrokken partijen en de overheid. Wat kunt u nú doen? Wanneer u de pensioenpremies voor uw werknemers niet kunt betalen, adviseren wij u contact op te nemen met uw pensioen adviseur bij Havelaar & van Stolk. Uw pensioenadviseur bekijkt voor u of u een beroep kunt doen op betalingsvoorbehoud kunt doen of dat u melding moet maken van onmacht tot betaling. Ook houdt uw adviseur nauwkeurig in de gaten of u aanspraak kunt maken op eventuele regelingen van het Verbond van Verzekeraars. Andere vragen Heeft u schade als gevolg van het coronavirus? Wilt u meer weten over de dekkingen in uw specifieke geval? Aarzel dan niet contact met ons contact op te nemen. Havelaar & van Stolk Coolsingel 139 3012 AG Rotterdam 088-577 2700 info@havelaar.com Voor spoedeisende zaken kunt u ons ook buiten de openingstijden bereiken via onze hulpdienst op 020-592 97 65.  

Collectieve zorgverzekering

Collectieve zorgverzekering: zorg specifiek afgestemd op uw bedrijf De voordelen voor u en uw werknemers op een rij Als werkgever wilt u dat uw medewerkers goed verzekerd zijn zodat zij de juiste zorg krijgen wanneer dit nodig is. Door een collectieve zorgverzekering af te sluiten, kunt u de verzekering van uw personeel specifiek laten afstemmen op uw bedrijf. Hoe werkt dit en wat zijn de voordelen? Meer maatwerk Door goede zorginhoudelijke afspraken te maken met de verzekeraar, is het mogelijk een collectieve zorgverzekering volledig toe te spitsen op uw bedrijf. Heeft u bijvoorbeeld een eigen verhuisbedrijf? Dan is de kans groter dat uw medewerkers rugklachten krijgen dan wanneer zij op kantoor zitten. Iemand met een kantoorbaan heeft op zijn beurt weer meer risico op RSI of burn-out klachten door stressvolle deadlines. In een collectieve zorgverzekering kunt u hierover afspraken maken met de zorgverzekeraar. Voorbeelden van zorginhoudelijke afspraken Bij het maken van zorginhoudelijke afspraken met de verzekeraar kunt u denken aan afspraken op het gebied van preventie of maatwerk in aanvullende dekkingen. Een voorbeeld van een preventieve zorginhoudelijke afspraak is dat u er als werkgever voor zorgt dat uw werknemers gezond eten, bewegen, niet roken en een goede houding hebben achter hun bureau. U kunt ook aanvullende dekkingen afstemmen op de risico’s die uw medewerkers lopen. Denk aan een vergoeding voor fysiotherapie.  Voordelen voor uw medewerkers Ook uw medewerkers hebben baat bij een collectieve zorgverzekering. Voorheen werd korting op de maandelijkse premie als groot voordeel gezien. Daar komt verandering in: vanaf 2020 is de korting die werknemers krijgen op de premie van de basisverzekering bij alle zorgverzekeraars gedaald tot maximaal 5%. Dit lijkt weinig, maar in combinatie met andere voordelen – zoals aanvullende dekkingen en gratis toegang tot preventieve zorg - blijft een collectieve zorgverzekering interessant voor uw personeel. Bent u benieuwd naar de voordelen van een collectieve zorgverzekering? Neem contact op met uw accountmanager of accountadviseur via 088-5772740 of zakelijk@havelaar.com.

Uw IT’er regelt de digitale veiligheid, toch?

Uw IT’er regelt de digitale veiligheid, toch? Tien vragen die elke ondernemer aan zijn IT’er moet stellen   Het is een veel voorkomend misverstand: ondernemers die denken dat hun IT’er zonder nadere afspraken de digitale veiligheid regelt. Of u de IT nu hebt uitbesteed of zelf iemand in dienst heeft, het is in beide gevallen belangrijk om de situatie helder te hebben. Deze tien vragen helpen u hierbij.   Tien vragen die elke ondernemer aan zijn IT’er moet stellen Zijn wij goed beveiligd? Wat is ons meest kwetsbare punt? Welke data is het meest interessant voor criminelen en/of concurrenten? Is dat onderdeel / zijn die onderdelen extra goed beveiligd? Wie is verantwoordelijk voor de veiligheid van persoonsgegevens? Hebben we een noodplan in geval van een hack of datalek Is iedereen in het bedrijf daarvan op de hoogte? Maken we backups? Testen we de backups? Wat zou ik vandaag nog moet regelen om de digitale veiligheid te verbeteren? Perfect Day kan u helpen Zijn jullie verwachtingen goed op elkaar afgestemd? Mooi! Dat is de eerste stap. Van hieruit kunt u verbeteringen aanbrengen. De cyber experts van Perfect Day kunnen u hierbij helpen. Havelaar & van Stolk is onlangs met hen de samenwerking aangegaan. Perfect Day richt zich speciaal op het MKB: simpele taal, geen oeverloze processen en quick wins, tegen voor het MKB betaalbare tarieven. Benieuwd naar hoe u uw digitale veiligheid kunt verbeteren of wilt u graag meer informatie? Neem contact op met uw accountmanager of accountadviseur via 088-5772740 of zakelijk@havelaar.com.

De Duitse curator vordert betaalde omzet terug, wat nu?

We doen graag zaken met Duitsers. In 2018 kwam de totale handel tussen Nederland en Duitsland uit op ruim € 191 miljard, zo’n 5,4% hoger dan in 2017. Doet u zaken met onze oosterburen, dan kunt u te maken krijgen met een Duitse curator die reeds betaalde omzet van u terugvordert. Met een moeilijk woord wordt dit ook wel ‘insolvenzanfechtung’ genoemd. Pittige juridische kost, maar wel goed om te weten wat het inhoudt en wat u ertegen kunt doen. Wat is insolvenzanfechtung?  Dit samengestelde Duitse woord bestaat uit twee delen: insolvenz (insolventie) en anfechtung (betwisting). In het kort houdt dit in dat bij insolventie van een Duitse onderneming een Duitse curator reeds betaalde omzet van u kan terugvorderen. Dit kan tot maximaal vier jaar. Nederlandse ondernemers zijn hiermee vaak niet bekend. Je kunt de insolvenzanfechtung vergelijken met het Nederlandse faillissementspauliana. Het houdt in dat wanneer de gefailleerde onderneming vóór haar faillissement rechtshandelingen heeft verricht terwijl zij wist of hoorde te weten dat hierdoor schuldeisers benadeeld zouden worden, dan kan de curator de handelingen vernietigen. In Nederland is niet snel sprake van een faillissementspauliana en rust op de curator een zware bewijslast. In het Duitse faillissementsrecht ligt dit anders.   Het Duitse systeem  Hoe zit het dan in Duitsland? Het Duitse recht kent een verplichting voor vennootschapsbestuurders om haar faillissement aan te vragen, wanneer sprake is van insolvabiliteit. Hiervan is erg snel sprake. Wordt deze verplichting niet nageleefd, dan kan de bestuurder strafrechtelijk worden vervolgd. Het doel van deze strikte faillissementsaanvraagplicht is het zeker stellen van een tijdige opening van het faillissement. Oude schuldeisers worden zo beschermd tegen het verdere interen van de boedel en nieuwe schuldeisers tegen het sluiten van overeenkomsten met het noodlijdende bedrijf. Gevolgen voor u als schuldeisers Schuldeisers moeten zich ook bewust zijn van de financiële situatie van de Duitse schuldenaar. Zodra u als schuldeisers iets weet of had kunnen weten van de (dreigende) slechte financiële situatie van de schuldenaar, ontstaan er risico’s voor u. U heeft volgens het Duitse faillissementsrecht al weet (kennis) van de slechte financiële situatie, als de Duitse schuldenaar betalingsafspraken wil maken, haar betalingen opschort of aangeeft ‘krap bij kas te zitten’. Ontvangt u desondanks betalingen, dan kan een Duitse curator deze betalingen terugvorderen als de Duitse afnemer failliet gaat. De terugvorderingsactie van de Duitse curator kan ver gaan. In het geval van Duitse ondernemingen die voor 5 april 2017 zijn gefailleerd, kan de curator tot tien jaar terugbetalingen terugvorderen. Na deze datum kan de curator tot vier jaar voor het faillissement terugvorderen. Onbegrip bij Nederlandse ondernemingen Het strenge Duitse faillissementsrecht kan Nederlandse ondernemingen onaangename verrassingen bezorgen. Een Duitse curator zal immers alles aangrijpen om rechtshandelingen te vernietigen om zo de inkomsten van de boedel te kunnen verhogen. Vanuit Nederlands perspectief is dit onbegrijpelijk, maar we kunnen de regels helaas niet veranderen.  Escape voor Nederlandse ondernemingen De Europese wetgever begrijpt ook dat een buitenlandse schuldeiser niet zomaar slachtoffer kan worden van een ander rechtssysteem. Daarom is in de Europese Insolventieverordening een escape geregeld. Een escape is mogelijk wanneer aan twee vereisten is voldaan: Op de overeenkomst tussen de Nederlandse ondernemer en de Duitse failliet, waaraan de betalingen ten grondslag liggen, is Nederlands recht toepasselijk. Dit is bijvoorbeeld het geval als in de koopovereenkomst of de algemene voorwaarden een rechtskeuze voor het Nederlandse recht is gemaakt. Op grond van het Nederlandse recht kunnen de betalingen niet worden aangevochten of aangetast. Er moet dus naar de hypothetische situatie gekeken worden: hoe zou een Nederlandse curator oordelen, als sprake zou zijn van een Nederlands faillissement? Als schuldeiser moet u bewijzen dat aan deze twee vereisten is voldaan. Dit lijkt misschien makkelijk omdat in het Nederlandse recht de curator niet snel betalingen kan aantasten. Problematisch is dat de Duitse rechter en de Duitse curator overtuigd moeten worden, dat in het Nederlandse systeem de soep niet zo heet gegeten wordt.  Advies nodig? U kunt het risico dat een Duitse curator reeds betaalde vorderingen terugvordert, verkleinen middels een verzekering. Bent u verzekerd tegen debiteurenrisico’s dan bieden kredietverzekeraars hiervoor beperkt aanvullende dekking. Naast aanvullende dekking bij uw verzekeraar zijn er ook nog andere mogelijkheden om het risico te verzekeren. Havelaar & Van Stolk informeert u graag over de verschillende vormen van risicobeperking. 

Wat als u de Brexit niet bijhoudt?

De Britse premier Boris Johnson zou het wel even regelen, die Brexit. Vóór 31 oktober definitief uit de Europese Unie, deal or no-deal. Maar de chaos in het Verenigd Koninkrijk wordt met de dag, of misschien zelfs wel met het uur, groter. De ontwikkelingen zijn bijna niet meer te volgen, zo snel gaan ze. Maar helaas voor u: u moet ze wél volgen. Waarom? Omdat de dramatische gevolgen van de Brexit impact kunnen  hebben op uw bedrijf. Tijd dus om voorzorgsmaatregelen te nemen, zeker als u met uw bedrijf (deels) afhankelijk bent van de export naar het Verenigd Koninkrijk.   Dit zijn de gevolgen van de Brexit Voordat we overgaan naar de voorzorgsmaatregelen die noodzakelijk zijn, zetten we eerst nog even een aantal gevolgen van de Brexit op een rij:  Devaluatie Britse pond Forse daling koopkracht Britten (schatting: 10%) Daling van beurskoersen in zowel het VK als de EU Afname export naar het VK Afname aantal investeringen in het VK Toename aantal faillissementen in het VK (zoals recentelijk Thomas Cook) Toename werkloosheid in het VK Kans op tekort aan voedsel, brandstof en medicijnen in het VK (bij een no-deal Brexit) Meer grenscontroles, douaneprocedures en importtarieven (bij een no-deal Brexit) Deze maatregelen kunt u nemen Maar welke maatregelen kunt u allemaal nemen? Wij geven u een aantal voorbeelden: Het in kaart brengen van uw valutarisico’s en deze afdekken met een valutaoptie. Voor een kleine (verzekerings)premie bent u dan beschermd tegen een daling van het pond, hoe groot die terugval ook is. Het (permanent) monitoren van de kredietwaardigheid en het betalingsgedrag van uw afnemers. Wilt u voorkomen dat u – vanwege non-betalingen en/of faillissementen van uw afnemers in het Verenigd Koninkrijk – vorderingen moet afschrijven, dan is kredietverzekeren van uw afnemers zeker geen overbodige luxe. De EU overweegt om twee noodfondsen open te stellen voor bedrijven en overheden die schade oplopen door de Brexit. De goedkeuring op deze fondsen (en de geschatte bedragen) moet nog worden gegeven. Het gaat om: Het Europese Solidariteitsfonds. Normaliter bedoeld voor landen die getroffen zijn door natuurrampen, straks ook bestemd voor landen die getroffen worden door enorme kosten. Totaalomvang fonds: 600 miljoen euro. Het globaliseringsfonds, bedoeld voor werknemers die als gevolg van de Brexit hun baan kwijtraken en omgeschoold moeten worden. Totaalomvang fonds: 300 miljoen euro. Havelaar & van Stolk kan u helpen Heeft u vragen over de gevolgen van de Brexit voor uw organisatie of de voorzorgsmaatregelen die u wilt nemen? Neem contact op met uw accountmanager bij Havelaar & van Stolk, wij helpen u graag!

Meerderheid mkb'ers denkt geen interessant doelwit te zijn voor cyberaanvallen

Het afgelopen jaar was 22% van het mkb doelwit van cyberaanvallen. Toch denkt meer dan de helft van de mkb’ers dat zijn onderneming geen interessant doelwit is voor digitale dreigingen. Dit blijkt uit een onderzoek van Allianz en marktonderzoeksbureau Ipsos. Wat zijn de opvallendste resultaten? Het nemen van maatregelen Van het mkb zegt 53% voldoende maatregelen te hebben getroffen om zijn bedrijf te beschermen tegen een cyberaanval. Mkb’ers denken met name dat het instellen van goede wachtwoorden (98%), beveiligen van digitale bestanden (95%), het instellen van een virusscanner (96%) en het regelmatig maken van een back-up (98%) veel bijdraagt aan het verkleinen van cyberrisico’s. Andere manieren van bescherming Naast bovenstaande maatregelen zijn er nog andere manieren om als ondernemer het bedrijf te beschermen tegen digitale dreigingen van buitenaf. Zo heeft 7% de werknemers een externe training laten volgen om hen bewust te maken van het gevaar van cyberaanvallen. Daarnaast licht ongeveer een derde van het mkb zijn medewerkers zelf voor op basis van eigen inzicht, om hen bewust te maken van het gevaar van cyberaanvallen. Andere mkb’ers (24%) laten voorlichting achterwege. Zij denken dat hun werknemers zelf al voldoende op de hoogte zijn. Desondanks geeft 40% van de mkb’ers aan onvoldoende bewust te zijn van de mogelijke gevolgen van een cyberaanval voor het bedrijf. Elk bedrijf is een potentieel doelwit Geert Deschoolmeester, Head of Market Management Allianz Benelux, laat weten dat een groot aantal ondernemers al bewust bezig is met potentiële cyberdreigingen. Wat volgens hem wel opvalt, is dat meer dan de helft van de ondernemers zichzelf geen interessant doelwit vindt. Dit terwijl dus een vijfde in 2018 te maken had met een cyberaanval. Hij benadrukt dat voor cybercriminelen elk bedrijf een potentieel doelwit is. ‘Er wordt geen uitzondering gemaakt.’ Onvoldoende bewust van gevolgen Een ander opvallend punt is dat 40% van de mkb’ers aangeeft zich niet voldoende bewust te zijn van de mogelijke gevolgen van een cyberaanval. Allianz vindt het belangrijk om zakelijke klanten weerbaarder te maken. Zij stellen zich graag op als kennispartner tegenover deze ondernemers, door hen bewust te maken van risico’s en door tips te geven hoe zij deze risico’s kunnen minimaliseren. Voor een overzicht van de opvallendste resultaten, bekijk deze infographic. Cyber Risicoscan U kunt zich verzekeren tegen cyberaanvallen, maar liever voorkomt u ze. Welke voorzorgsmaatregelen u het best kunt nemen om cyberrisico’s te beperken, ontdekt u met de Allianz Cyber Risicoscan. U weet dan voor welke cyberrisico’s uw bedrijf gevoelig is. Het werkt als volgt: Ga naar www.allianz.nl/cyberrisicoscan; Vul de Allianz Cyber Risicoscan in (circa 10 minuten); U ziet de mate waarin uw bedrijf gevoelig is voor cyberrisico’s en kunt een rapport opvragen met verbeterpunten en tips.

Onbezorgd op reis: wat dekt een reisverzekering eigenlijk?

Wat dekt een reisverzekering eigenlijk? De vakantie komt er weer aan! Zon, zee, strand of juist een actieve vakantie. Waar u ook naartoe gaat en wat u ook gaat doen, een reisverzekering is onmisbaar. Zo is schade aan uw bagage niet het ergste wat u kan overkomen tijdens een vakantie. Die kosten zijn meestal te overzien. Maar heeft u er wel eens aan gedacht wat de financiële gevolgen kunnen zijn als u een ongeluk krijgt of ziek wordt in het buitenland? Wat een reisverzekering dekt en waar u op moet letten, leest u hieronder. Hulpverlening in het buitenland Stel, u wordt op vakantie ziek of u krijgt een ongeluk. Waar kunt u terecht voor een behandeling? Hoe komt u met een gebroken been weer thuis? Met een reisverzekering kunt u 24 uur per dag gebruik maken van de alarmcentrale die u bijstaat met hulp en advies. Daar waar nodig komen zij meteen in actie. Bijvoorbeeld als u een tolk nodig heeft of vervoer naar huis. Wees erop bedacht dat medische kosten in het buitenland vaak hoger zijn dan in Nederland. Heeft u  bij uw ziektekostenverzekeraar alleen een basisverzekering, dan worden niet altijd alle medische kosten in het buitenland vergoed. Raadzaam is daarom de module medische kosten op uw reisverzekering mee te verzekeren. Heeft u al een reisverzekering, dan is het goed om te kijken of uw polis de juiste dekking heeft. Gaat u bijvoorbeeld buiten Europa op vakantie? Dan is het belangrijk dat uw reisverzekering een werelddekking heeft. Reislustig Gaat u vaker dan één keer per jaar op vakantie, dan is het in doorgaans voordeliger een doorlopende reisverzekering af te sluiten. De verzekering kunt u helemaal zelf samenstellen: u kiest dus alleen de dekking die u nodig heeft. Het hele jaar doorlopend goed verzekerd. Best handig, zo gaat u nooit meer onverzekerd op reis. Geniet u van een korte vakantie? Dan kan een kortlopende reisverzekering voor u voordeliger zijn. Die sluit u alleen af voor de duur van uw vakantie. Pechhulp Gaat u met de auto of motor op vakantie? Dan is het wellicht raadzaam pechhulp mee te verzekeren. Als u niet verder kunt rijden omdat u pech heeft, wordt u weer op weg geholpen. Als dat niet mogelijk is, wordt er vervangend vervoer geregeld. In heel Europa wordt u dag en nacht geholpen en in het Nederlands te woord gestaan. Wel zo prettig. Houd er wel rekening mee dat er verschillende manieren zijn om pechhulp te verzekeren. Pechhulp kan persoonsgebonden zijn of gebonden aan uw kenteken. Gaat een van uw gezinsleden op vakantie met uw motorrijtuig en gaat u zelf niet mee? Dan worden zij alleen geholpen bij pech als de afgesloten pechhulp kentekengebonden is. Actieve vakanties Bent u van plan om tijdens uw vakantie te gaan bungeejumpen, paragliden of bijvoorbeeld raften, neem dan contact met ons op om te bezien of deze actieve activiteiten aanvullend meeverzekerd moeten worden. U wilt immers voorkomen dat u niet geholpen wordt in geval van nood. Wees extra alert op het volgende: Doe bij diefstal of verlies altijd aangifte bij de politie en vraag om een schriftelijke bevestiging. Deze schriftelijke bevestiging heeft u nodig om de schadeclaim in te kunnen dienen op uw reisverzekering; Moet u extra kosten maken op vakantie? Zorg dat u altijd een factuur en betalingsbewijs kunt overleggen; Doet een calamiteit zich voor of heeft u hulp nodig? Neem dan altijd contact op met de alarmcentrale van uw verzekeraar. Zij weten precies wat er wel en niet gedekt is onder uw polis en helpen u direct verder. Met Havelaar & Van Stolk onbezorgd op vakantie Wilt u onbezorgd van uw vakantie kunnen genieten? Neem dan contact op met een van onze adviseurs via 088 – 577 2750 of particulier@havelaar.com. Samen met u bekijken we welke reisverzekering u de beste dekking biedt. Hoeft u daarna alleen nog maar uw koffer te pakken. Fijne zomer! Dillip, John, Ferrie, Karin, Miranda, Simone en Yvonne

Cookie instellingen